Leren en kennisdelen

 


Op deze pagina publiceren we interessante artikelen over Sub-irrigatie en waterinfiltratiesystemen, het waarom,het hoe en het wat.

Maaivelddaling en verdwijnende veengronden
Jan van den Akker (Alterra Wageningen-UR, Wageningen)

Landbouw en biodiversiteit bij elkaar brengen is onze uitdaging bij het DDProject
Vlinderstichting in samenwerking met de WUR november 2020

Wat zijn de effectieve maatregelen om hoeveelheid broeikasgasemmissies te verminderen?
Zijn de maatregelen haalbaar en betaalbaar. Onderzocht door Nationaal Onderzoeksprogramma Veenweiden

 


Achtergrondinformatie