Effecten van vernatting 

Wat doet vernatting met de opbrengst van het gras?
Wat doet vernatting met de draagkracht van de bodem?
Wat doet vernatting met de bodemdaling?
Wat doet vernatting met de waterhuishouding?
Wat betekent vernatting voor de agrariër?
Wat doet vernatting met de flora en fauna?
Wat doet vernatting met de waterkwaliteit?

 

Terug naar het hoofdmenu

 


Laatste Nieuws 

Februari 2023
Vernatting heeft een positief effect op de slootvegetatie.

Dat is de voorzichtige conclusie die ik kan trekken na 2 jaar onderzoek. Bijna alle vegetatieopnames uit 2022 in het onderzoeksgebied Vijfheerenlanden en Alblasserwaard scoorden beter dan in 2021. 

Stef van Walsum (samensteller van het rapport) "Ik was een beetje bang voor een complete kaalslag. Dat zien we in ieder geval in de Krimpenerwaard waar alle sloten vegetatieloos zijn sinds de opkomst van de Amerikaanse rivierkreeften. Dat valt gelukkig in deze sloten mee!”

De grootste verschillen in de metingen zit hem in de kroossoorten en Grote kroosvaren. Kenmerkende lokale soorten als zwanenbloem, grote- én kleine egelskop en loos blaasjeskruis zijn weer vaker te zien. Dat is positief. Tussen de drukdrainagesloten en referentiesloten per deelnemers blijven nog weinig grote verschillen te constateren ,behalve de verschillen per sloot die bij de nulmeting al zichtbaar waren. 
Vegetatieontwikkeling gaat langzaam, een langere meetreeks zou meer inzicht bieden in de ontwikkelingen. Dus we blijven voorzichtig met onze conclusies.


Op deze pagina willen we verslag doen van de effecten van vernatting door middel van sub-irrigatie. We doen onderzoek door in het SI-Project door veld-en datamateriaal te verzamelen om verschillen/overeenkomsten/effecten te zien en te duiden.
Daarvoor hebben we drie percelen en sloten aangewezen. Tevens hebben we bij dezelfde eigenaar een referentie perceel en referentiesloten benoemd. De periode van monitoring strekt zich uit over de hele periode van het project. Dus drie jaar.
Meer over de boeren, de percelen en het project. 

 

Uitgebreid beeldverslag over de resultaten 2021 + 2022 link in de foto
Effecten Sub-irrigatie op de chemie en ecologie van kavelsloten

 Effecten Drukdrainage op de bodembeweging
 Effecten Drukdrainage op de waterhuishouding