• Met nieuwe "energie" voorop in de transitie

Thema Het Nieuwe Bouwen

THEMA HET NIEUWE BOUWEN

Met nieuwe energie voorop in de transitie

Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en warmtetransitie. Het Nieuwe Bouwen wordt steeds meer een integraal proces waarin wijken m.b.t. verscheidenheid van doelgroepen heel divers worden opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met diverse samenwoning eisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. Ook in de utiliteitsbouw worden grote stappen gezet naar klimaatneutraal en integraal bouwen, waarbij samenwerking nu een feit is in de keten van ontwerp en bouw. Duurzaam integraal ontwerpen is geen modewoord maar realiteit.

De werkgroep(en) organiseert activiteiten binnen dit thema én geeft inkijkjes met inspirerende regionale voorbeelden. Binnen de keten is men niet meer bezig oude paden te volgen, maar nieuwe wegen te ontdekken waarbij samenwerking steeds meer gevonden wordt. Binnen deze samenwerking en nieuwe vorm van werken inzake uitwisseling van diensten en producten dient nog een slag gemaakt te worden. Optimalisatie binnen de keten is een feit willen we de doelen behalen waar we gezamenlijk voor staan.

Terugblik op de toekomst