MOLENZWAM: ZWAMMEN KWEKEN OP RESTSTROMEN
 

Met het project 'Molenzwam' is in 2022 op Avonturenboerderij Molenwaard een modelkwekerij gerealiseerd waar oesterzwammen worden gekweekt. De kwekerij vormt een educatieve attractie die kinderen en hun ouders bewust maakt van het belang van een duurzame voedselketen, het voorkomen van verspilling en het hergebruik van reststromen. De oesterzwammen groeien op koffiedik uit het eigen restaurant. 

Het idee voor dit project is gelanceerd op het symposium van BlauwZaam in 2017, aangewakkerd door het enthousiasme van deelnemers aan de verkenning 'Waarde in de Waard' in 2018 en mogelijk gemaakt door investeringen van de betrokken partijen en een financiële bijdrage uit het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt'. Het project heeft een maatschappelijk doel en geeft invulling aan de wens van de gebiedscoalitie om integrale, innovatieve experimenten op te zetten die bijdragen aan de verbinding tussen het groene domein enerzijds en het economische, sociale en educatieve domein anderzijds. 

 DOELEN EN RESULTATEN
 

Doelen van het project:

  • een kleinschalige kwekerij realiseren waarin op experimentele schaal zwammen worden gekweekt op verschillende reststromen uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
  • deze kwekerij realiseren op de Avonturenboerderij Molenwaard in ‘attractievorm’ om de kwekerij aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor het publiek. 
  • mogelijkheden op nieuwe werkgelegenheid onderzoeken.
  • bijdragen aan het innovatieve karakter van de streek rondom thema’s als duurzame landbouw, circulaire economie en biodiversiteit. 

Resultaten van het project:

  • een modelkwekerij waarin lokale reststromen nuttig worden ingezet voor lokale voedselproductie en -consumptie
  • een educatieve attractie rondom het thema 'duurzame voedselketen'
  • een uitbreiding van de lespakketten op de Avonturenboerderij en Yuverta
  • een businesscase om deze modelkwekerij op te schalen naar een ‘echte’ zwammenkwekerij in de regio
  • leerervaringsplekken voor leerlingen van Yuverta (slechts beperkt gerealiseerd door de diverse lockdowns en andere coronamaatregelen)
  • bewustwording van het belang van korte ketens, duurzame voeding, het voorkomen van verspilling en het hergebruik van reststromen/afval.

Lees hier de eindreportageDEELNEMENDE PARTIJEN
 

 AFGERONDE ACTIVITEITEN
 

We zijn begin september 2019 enthousiast van start gegaan. Door de coronamaatregelen heeft dit project echter vertraging opgelopen. De Avonturenboerderij heeft diverse keren haar deuren voor het publiek moeten sluiten en leerlingen van het Wellantcollege (nu Yuverta) mochten niet naar school. Begin 2022 hebben we het project nieuw leven ingeblazen. Door de medewerkers van de Avonturenboerderij en met technische support van VerdraaidGoed en het Kwekersgilde zijn in augustus de eerste oesterzwammen geoogst! Door de flexibiliteit en het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen hebben we het project alsnog weten te realiseren. Op 13 oktober 2022 is dit project met een borrel en een proeverij van bitterballen van oesterzwammen feestelijk afgesloten. 

Eerdere berichten: