MOLENZWAM: ZWAMMEN KWEKEN OP RESTSTROMEN
 

Met het project 'Molenzwam' zal op experimentele basis een zwammenkwekerij op Avonturenboerderij Molenwaard worden gerealiseerd, met een proefstation op het Wellantcollege. De kwekerij vormt een educatieve attractie die bezoekers van de Avonturenboerderij bewust maakt van het belang van een duurzame voedselketen, het voorkomen van verspilling en het hergebruik van reststromen. De kwekerij gaat gebruikmaken van lokale reststromen.

Het idee voor dit project is gelanceerd op het symposium van BlauwZaam in 2017, aangewakkerd door het enthousiasme van deelnemers aan de verkenning 'Waarde in de Waard' in 2018 en nu mogelijk gemaakt door investeringen van de betrokken partijen en een financiële bijdrage uit het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt'. Het project heeft een maatschappelijk doel en geeft invulling aan de wens van de gebiedscoalitie om integrale, innovatieve experimenten op te zetten die bijdragen aan de verbinding tussen het groene domein enerzijds en het economische, sociale en educatieve domein anderzijds. 

 DOELEN EN RESULTATEN
 

Doelen:

  • een kleinschalige kwekerij realiseren waarin op experimentele schaal zwammen worden gekweekt op verschillende reststromen uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
  • deze kwekerij realiseren op de Avonturenboerderij Molenwaard in ‘attractievorm’ om de kwekerij aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor het publiek. 
  • mogelijkheden op nieuwe werkgelegenheid onderzoeken.
  • bijdragen aan het innovatieve karakter van de streek rondom thema’s als duurzame landbouw, circulaire economie en biodiversiteit. 

Resultaten:

  • een experimentele kwekerij waarin lokale reststromen nuttig worden ingezet voor lokale voedselproductie en -consumptie
  • een educatieve attractie rondom het thema 'duurzame voedselketen' op de Avonturenboerderij Molenwaard
  • een uitbreiding van de lespakketten op de Avonturenboerderij en van het opleidingsprogramma op het Wellantcollege
  • een businesscase die inzichtelijk maakt of en op welke schaal een ‘echte’ zwammenkwekerij in onze regio rendabel is
  • leerervaringsplekken voor leerlingen van het Wellantcollege
  • bewustwording van het belang van korte ketens, duurzame voeding, het voorkomen van verspilling en het hergebruik van reststromen/afval.


KINDEREN ZOEKEN STRAKS SPELENDERWIJS NAAR ANTWOORDEN
 

Heb je een leuke vraag?

Laat het ons weten op info@koncerna.nlDEELNEMENDE PARTIJEN
 

 LOPENDE ACTIVITEITEN
 

We zijn begin september 2019 enthousiast van start gegaan. Door de coronamaatregelen heeft dit project echter vertraging opgelopen. De Avonturenboerderij heeft diverse keren haar deuren voor het publiek moeten sluiten en leerlingen van het Wellantcollege (nu Yuverta) mochten niet naar school. Begin 2022 hebben we het project nieuw leven ingeblazen. Door de medewerkers van de Avonturenboerderij en met technische support van VerdraaidGoed en het Kwekersgilde zijn in augustus de eerste oesterzwammen geoogst! We werken nu aan de afronding van dit project en een goede overdracht van de attractie.