Al 140 jaar, elke dag vers uit de kraan…
… inderdaad, water.

Zo opende Bas Bouwman van Oasen de Bijzondere Blauwzame Bijeenkomst van 25 mei 2023. Een BBB die in het teken stond van water. Had haar zuiveringsstation in Langerak opgesteld voor onze BlauwZamers. Zowel technisch als duurzaam schetsten Bas en collega Henri de Jong de waterwinning en -zuivering in ons gebied. Veel geleerd, veel gewaardeerd. Patrick Asmawidjaja maakte de verbinding tussen de praktijk en het onderwijs door praktijkgericht onderzoek te doen, samen met het (v)mbo, bedrijven, de overheid en andere organisaties terwijl Tim Selders nader inging op zijn ontwikkeling van demo-fieldlab-proefboerderij-innovatieplek.

De overall conclusie was duidelijk: het wordt natter in de polder.

 


Terugblik Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst 25 mei 2023

Wordt het nu natter of juist droger in de polder?


 

Water is binnen BlauwZaam altijd een belangrijk thema geweest. In 2016 heeft BlauwZaam er al een symposium aan geweid. De discussies zijn er alleen maar steviger op geworden; drinkwatertekort in 2030, achteruitgang waterkwaliteit oppervlaktewater, regenwateropvang ivm heftige regenbuien, toename biodiversiteit, vernatting van het gebied… In deze BBB vertellen een ondernemer, een onderwijsman en een MT-lid van het drinkwaterbedrijf over op welke wijze zij met water omgaan in de polder.


Drinkwater maken Rodenhuis

Ecologisch terrein De Steeg


Tim Selders, innovatiegids in de industrie, vertelt over zijn ontdekkingstocht naar zijn bijdrage aan de uitdagingen op het snijvlak van klimaat en boeren-verdienmodellen. Gedurende een half jaar is hij bezig met het ontwikkelen van een demo-fieldlab-proefboerderij-innovatieplek ;-) op het natte (en natter wordenden) veen, waarin wordt onderzocht of het mogelijk is op 20% van je land 50% van je business case rond te krijgen door niet-voedsel (elektriciteit, water, biobased grondstoffen, biodiversiteit, CO2-credits) te verbouwen door die functies te stapelen of te mengen. Hij neemt jullie graag mee naar labland…

- MEER INFORMATIE -


Patrick Asmawidjaja is practor Water en Bodem bij Yuverta.  Hij heeft de taak om de verbinding tussen de praktijk en het onderwijs te versterken. Dit doet hij door praktijkgericht onderzoek te doen, samen met het (v)mbo, bedrijven, de overheid en andere organisaties. Zo doet hij onderzoek naar waterbuffering in groendaken, kringloop landbouw en bodembiodiversiteit. Hij vindt het belangrijk dat de studenten het werkveld in gaan met beide benen in de maatschappij staan, zodat zij de agrariër of buurtbewoner effectief kunnen adviseren. Hierdoor draagt hij, samen met zijn collega's en studenten, bij aan een gezonde leefomgeving waar mens en natuur samengaan.

- MEER INFORMATIE -


Bas Bouwman, Sectormanager Klant & Bedrijfsvoering Oasen

- MEER INFORMATIE -


Henri de Jong, Strategisch Omgevingsmanager Oasen


Opzet van een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst

Stichting BlauwZaam organiseert maandelijks en uiteraard indien de omstandigheden het toelaten een BBB. Een Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst waar partners en geïnteresseerden elkaar op donderdagmiddag treffen op een bedrijfslocatie in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Waar ze door korte pitches van sprekers kennis kunnen opdoen over één van de vier thema’s van BlauwZaam. In het najaar vindt de jaarlijkse “moeder aller BBB’s” plaats: Het BlauwZaam Symposium.

Een BBB wordt georganiseerd door één van onze partners of geïnteresseerden in BlauwZaam en wordt ondersteund door de Commissie Communicatie & PR.
Nadat de gastheer de BBB geopend heeft volgen er presentaties, pitches en netwerkmomenten.