Effecten vernatting op de bodemgezondheid

In de loop van 2024 zullen hier ook de eindresultaten te lezen zijn

 

Wat doet actieve waterinfiltratie met de bodemgezondheid?
Tijdens de pilot ontstond die vraag. We hebben los van de pilotopdracht een antal partijen gevraagd om met ons te kijken naar de effecten. We hebben dus geen nulmeting of nulhypothese gedaan.Veenlandschappen, bekend als 'koolstofbanken,' spelen een cruciale rol in de strijd tegen klimaatverandering. Verdroging van deze gebieden leiden tot koolstofemissies.


Veenlandrevitalisatie: Samen Sterker
Samenwerking met Landmarc/Bioclear/Horizon2020 ontstond spontaan tijdens onderzoek naar de bijdrage van vernatting aan het verdienmodel van melkveehouders: Valuta voor Veen. De focus lag op de relatie tussen opgeslagen CO2 en bacteriën. Internationale studenten bezochten de boerderij van Peter in Nieuwland, namen monsters bij drie melkveehouders in maart 2023 en analyseerden deze. Resultaten en waardevolle inzichten over veenlandrevitalisatie staan in dit verslag. Hoewel elk bedrijf unieke resultaten heeft, benadrukt de cruciale rol van plantengroeibevorderende bacteriën en hun invloed op de stikstofcyclus het belang van duurzaam veenlandbeheer. Voor meer details, bekijk het bijgevoegde filmpje bekijken.
 

Waarom microbiële veranderingen belangrijk zijn?
Ons onderzoek heeft een duidelijk doel: we proberen uit te zoeken  samen met Landmarc hoe micro-organismen in de bodem de productie van broeikasgassen en de gezondheid van de bodem beïnvloeden in veengebieden die opnieuw worden vernat.  Concreet gezegd willen we begrijpen of herbevochtiging bepaalde bacteriën kan helpen groeien en de uitstoot van gassen die bijdragen aan klimaatverandering kan verminderen. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in het effect van vernatting op micro-organismen die belangrijk zijn voor de bodemgezondheid. Landmarc verzamelde op de drie bekende locaties bodemmonsters.Boerderijen van Baan en Verhief hebben nattere omstandigheden, terwijl Boerderij  van Heikoop minder nat is en kleiachtige grond heeft.

Op de vernatte locaties werd een toename waargenomen van plantengroeibevorderende bacteriën, met name van het geslacht Bacillus. Deze micro-organismen staan bekend om hun vermogen om de bodemkwaliteit en de nutriëntenkringloop te verbeteren. Ze spelen een essentiële rol in de algehele bodemgezondheid en dragen bij aan een gezonde plantengroei.

Afkortingen in de grafiek:
C= Controle/referentieperceel    P = Peatland/vernatperceel 
De boeren zijn weergegeven door P=Peter, K=Kees en M=Matthias
CP is dus het Controle perceel van Peter, PK is dus het vernatte perceel van Kees 

 


Andere samenwerking
In 2023 ontstond er samenwerking met Naturalis. Zij doen veel onderzoek in de Alblasserweaard en wilden graag ook de drie melkveehouders uit deze pilot meenemen in hun onderzoek. 

In de loop van 2023 werd ook de samenwerking met Yuverta uitgebreid. Leerlingen namen monsters van de bodem en telden de wormen.