CONVENANT CIRCULAIR BOUWEN & RENOVEREN
 

Op 27 juni 2023 hebben 7 bouwgerelateerde bedrijven uit de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden het convenant ‘Circulair bouwen en renoveren’ ondertekend. Met dit convenant slaan zij gedurende een periode van 3 jaar de handen ineen om de transitie naar een circulaire bouwketen te versnellen. Elk van de deelnemers aan het convenant is daar al mee bezig, maar samen kom je verder. 

Voor meer informatie over dit convenant kunt u terecht bij Gerard de Winter (gerard@koncerna.nl; 06 38610455).DOELEN, AANPAK EN RESULTATEN
 

Gedeelde ambitie  

Met dit convenant slaan wij gedurende een periode van 3 jaar de handen ineen om deze transitie te versnellen. Het convenant legt onze ambitie vast om circulair bouwen en renoveren verder te ontwikkelen, concreet te toepassen en anderen te inspireren mee te doen, zodat dit de gangbare praktijk wordt.

Samenwerken rondom circulair bouwen en renoveren

Onder circulair bouwen en renoveren verstaan wij onder meer het gelaagd en losmaakbaar ontwerpen, het demontabel en modulair bouwen, het gebruik van natuurlijke en herbruikbare materialen en het hergebruik van gebruikte materialen. Ieder van ons is daar op een bepaalde manier al mee bezig. Door hierin met elkaar te gaan samenwerken, willen we een grote stap voorwaarts maken.

Concrete stappen zetten

Vanuit deze ambitie zetten wij ons gedurende de looptijd van dit convenant in om met elkaar en met andere partijen in de keten concrete diensten, producten en/of handvatten te ontwikkelen die het mogelijk maken bovengenoemde aspecten van circulair bouwen en renoveren in onze praktijk toe te passen. Uiterlijk eind 2023 hebben wij voor onszelf en met elkaar uitgangspunten en doelen gedefinieerd en een plan van aanpak opgesteld en afgestemd waarmee wij onze ambitie binnen de looptijd van dit convenant waar gaan maken. Daarmee gaan we aan de slag.

Kennis delen, vergrotenen verspreiden

We werken actief met elkaar samen om elkaars ambities te realiseren en de gewenste transitie tot stand te brengen. Wij delen onze kennis en ervaringen en zorgen ervoor dat ontbrekende informatie wordt verzameld en verspreid. Samen met Stichting BlauwZaam informeren wij bovendien andere partijen binnen en buiten de bouwsector over de stappen die wij rondom dit thema zetten. Zo dienen deze stappen ook ter inspiratie van andere partijen binnen en buiten onze regio.DEELNEMERS CONVENANT
 

Aannemersbedrijf P. van Leeuwen

BM Van Houwelingen

Damsteegt Waterwerken

Dekker Kozijnprojecten

Korenet /  Tweedekansbouwmaterialenmarkt

Lumeco

Stout / HerkonACTIVITEITEN
 

Wanneer

Wat

Voor wie

 

 
  27 juni 2023
 
 
  Ondertekening convenant
 
 
  Deelnemers
 
 
 
  12 september 2023
 
 
  Overleg
 
 
  Deelnemers
 

 

 
  24 oktober 2023
 
 
  Opzet Plan van Aanpak
 
 
  Deelnemers