REGIONALE ENERGIE STRATEGIE (RES)
 

Samen met bedrijven, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties, wooncorporaties en wijk- en dorpsraden werkt de overheid aan een regionale energiestrategie voor de toekomst. In de totstandkoming hiervan is BlauwZaam betrokken als gesprekspartner. In de sessies die hierover gevoerd zijn komt vooral naar voren dat er een optimale balans gezocht moet worden tussen wat er politiek en maatschappelijk haalbaar is. Er werd opgeroepen om vanuit de bebouwde omgeving kernkwaliteiten te formuleren die beschermd moeten worden. Dit kunnen monumentale gebouwen of stadsgezichten zijn maar ook stedenbouwkundige structuren die kenmerkend zijn voor ons gebied.

Diderik Samson spreekt bemoedigende woorden

Meepraten over de regionale Energiestrategie (RES) in werkateliers.

Lees hier het verslag op de website BlauwZaam 1.0