Uitwisseling ervaring van de pilot Drukdrainage

13 juni 2022 19.00 - 22.00
 

Thema: Water (kwaliteit) en biodiversiteit . Effecten van vernattingsmaatregelen (WIS) op flora en fauna bij drie agrariƫrs in het veenweidegebied.

Waar: Op het bedrijf van Peter Heikoop, Geer 30 in Nieuwland 

Terug naar het hoofdmenu van de pilot drukdrainage

Voor deze bijeenkomst zijn mensen specifiek uitgenodigd. Zou u ook graag aanwezig zijn neem dan contact op met Rolia Wiggelinkhuijsen (0612036803)


Sprekers en gastheren:

2021 was het 1ste volledige jaar van de pilot drukdrainage in de AV, een samenwerking tussen drie melkveehouders, provincie Zuid Holland, Provincie Utrecht, De regio en Stichting Blauwzaam. Op verschillende thema's is er gemonitord.  In deze bijeenkomst bespreken we de effecten van de WaterInfiltratie op de waterkwaliteit en op de flora en fauna.

Gastheren: Peter Heikoop en Jan den Besten

Sprekers (in het veld)
Richard Slagboom informeert ons samen met Rik Vinke, Jacob Molenaar en Jefta Leeuwis over de waargenomen flora en fauna.
Ronald Gylstra van het WaterschapRivierenLand heeft onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit en de vegetatie in de sloten.
Agrariƫrs delen hun bevindingen
Dick Kerkhof zet alle dingen voor ons op een rijtje en zoekt naar verklaringen voor de geconstateerde overeenkomsten en verschillen.

 

Vragen die we proberen te beantwoorden

  • Is er een optimaal waterniveau voor de biodiversiteit? (dus niet wat is optimaal voor de landbouw, maar optimaal voor de biodiversiteit) 

    • Ook in relatie tot greppels, KRW ed.

  • Is kwel de enige verklaring voor de positieve score bij Peter Heikoop

  • Wat is de meerwaarde voor de biodiversiteit van WaterInfiltratie? Is er meerwaarde doordat we met verhoogd slootpeil werken?

  • Wat is nodig om echt te scoren op biodiversiteit en vernatting (succesfactoren)

  • De opnamen van  provincie Utrecht, Aquon, Stef van Walsum zijn niet perfect vergelijkbaar met die van PZH. Hoe en wie zou die wel samen kunnen brengen en daarmee aanbevelingen doen voor het veenweidegebied.


Lezenswaardig en als mogelijkheid om je voor te bereiden

Botanische kartering

We hebben ook een nulmeting laten door uitvoeren voor de botanische kartering. Dit is in het najaar van 2020 en in het voorjaar van 2021 door de WUR uitgevoerd. Dit onderzoek zullen we ook aan het einde van de pilot herhalen.