• Circulaire Economie als basis

Thema Circulaire Economie

THEMA CIRCULAIRE ECONOMIE

Circulaire economie als nieuwe basis

Nieuwe, innovatieve circulaire ketens in onze regio laten ontstaan. Zowel binnen de bedrijfsvoering van individuele organisaties als tussen partners van BlauwZaam onderling. Daarmee gaan we de komende jaren hard aan de slag, waarbij we voortborduren op initiatieven als het project ‘Waarde in de Waard’ en het convenant ‘Circulair ondernemerschap’. Door kansen om te zetten naar tastbare concepten maakt BlauwZaam het thema ‘Circulaire Economie’ concreet en helpt zij haar partners hiermee aan de slag te gaan.

Klantwensen veranderen, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vereisen een andere manier van ondernemen. Circulair ondernemen is een vorm van waardecreatie waarbij gebruik gemaakt wordt van de kansen om kringlopen te sluiten, verspilling tegen te gaan en met reststromen nieuwe producten te maken. Meer over de voordelen van circulair ondernemen lees je hier. 

In Circulair Ondernemerschap komen innovatie, ketensamenwerking en dienstverlening samen en is kennisuitwisseling en samenwerking essentieel. Deze nieuwe vorm van ondernemen is uitdagend. Het is een zoektocht naar een nieuw ei van Columbus. Typisch een onderwerp voor BlauwZaam dus. De ervaring leert namelijk dat je sneller vooruitkomt als je samenwerkt en kennis deelt.

Het thema energie is ook onderdeel van de circulaire economie. We zullen dus ook regelmatig het nieuws daarover delen. 

Terugblik op de toekomst