SYMPOSIUM XI

Verslag

van het jaarlijkse BlauwZaam Symposium:

27 oktober 2022

in De Til, Breestraat 1, 3381 BS Giessenburg

Jan Rotmans gaf een inspirerende presentatie over hoe we met alle grote uitdagingen die op ons pad komen  om kunnen gaan. Zijn verhaal raakte ons persoonlijk doordat hij inzoomde op onze regio: De Alblasserwaar-Vijfheerenlanden. Circulaire innovaties en ondernemers die daarmee aan het werk gaan zijn van groot belang. Tijdens het onderwerp 'circulaire ketens' kwamen zeven van ondernemers aan het woord. Zij legden hun innovaties uit aan het publiek en nodigden gelijkgestemde ondernemers uit het publiek mee te werken aan hun keten. Thirza Monster leidde dit deel van het Symposium nadat zij de ruim 120 deelnemers in een meditatieve vorm bewust had gemaakt van de belangen.
Als afsluiting van het symposium bracht de discussie tussen Jan Rotmans en de gedeputeerde van Zuid-Holland Mijndert Stolk nieuwe kansen aan het licht over de plannen van de bouw van een agri-foodcampus in onze regio, waar alle circulaire initiatieven een plaats kunnen krijgen.

We mogen wederom spreken over een geslaagd symposium. Zeker nu er een aantal spin-offs zijn ontstaan waar BlauwZaam het komende jaar mee aan het werk gaat; bijvoorbeeld 'het convenant circulaire ketens in de bouw'. Dus 'Wordt Vervolgd'

Een sfeer impressie

Sfeerimpressie in film


- Jan Rotmans: 'Omarm de chaos’;  De transitie naar circulaire ketens en verdienmodellen voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

wilt u presentatie nog een keer nazien klik dan hier

- Thirza Monster en regionale initiatieven; Aan de hand van een casestudie en pitches van regionale ondernemers maakt Thirza Monster het vormen van circulaire ketens concreet en brengt ze samen met de aanwezigen de vorming van regionale circulaire netwerken naar een hoger niveau.

2e kans bouwmaterialen Arie Korevaar (Korenet)

Pitches en hulpvragen ondernemers, onderwijs en overheid.

Het BlauwZaam Symposium XI werd mede mogelijk gemaakt dankzij

de Werkgroep Symposium XI:

 • Aad den Boer (AdB Beheer)
 • Joris van der Gun (Blauwe Hotspot Yuverta)
 • Ton Schüller (BlauwZaam)
 • Gitta Spruit (Waardlanden)
 • Hijlke Wijnja (BlauwZaam)
 • Gerard de Winter (Koncerna)


en de samenwerking tussen de ondernemers-partners van BlauwZaam en

 • gemeente Gorinchem
 • gemeente Molenlanden
 • gemeente Sliedrecht
 • gemeente Vijfheerenlanden
 • de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Staatsbosbeheer
 • Waterschap Rivierenland
 • onderwijspartners Yuverta, De Blauwe Hotspot en Davinci-college

Zelf een iniriatief inbrengen?

Verbouwers, verwerkers, verkopers en verbruikers; We nodigen je met plezier uit tijdens het Symposium sluitende circulaire ketens op te zetten. Gezamenlijk de handen ineen slaan werkt daarbij als een katalysator. Neem contact op met info@blauwzaam.nlen wij maken plek voor jou!

 

Prof. dr. Jan Rotmans

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een maatschappelijk gedreven en bevlogen wetenschapper, met ruim 250 publicaties op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties en 30 boeken op zijn naam. Jan is een internationale autoriteit op het gebied van transities en duurzaamheid. Hij is één van de grondleggers van het vakgebied transitiekunde.
Hij is initiator van tal van maatschappelijke initiatieven, waaronder Urgenda, Zorgeloos, Nederland Kantelt, de Gideonsbende en TeamNXT. Naast topwetenschapper is hij ook activist, zogenaamd 'scientivist'.

Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving. Daarvoor is een radicale omslag, een transitie, noodzakelijk. 

Bevlogen werkt hij aan een gezonde, eerlijke én duurzame samenleving. Hij is de progressor die de vertaalslag weet te maken van de theoretische transitiewetenschap naar concrete acties en adviezen voor bedrijven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland.

Met zijn kennis wil hij graag als het ware de spelregels opstellen voor hoe dat moet, zodat daarna creatievelingen uit alle hoeken van de maatschappij daarmee aan de slag kunnen.

wilt u presentatie og een keer nazien klik dan hier


Thirza Monster

Thirza Monster van 'www.startmet8.nl' helpt teams die zich met een duurzame transitieopgave bezighouden om een stevig basiskamp te vormen – met behulp van de natuur, het ijsbergmodel en 8 basisprincipes – om met welke uitdaging dan ook om te gaan.