SAMENWERKEN MET HET ONDERWIJS

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.

Water en Groen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn de drag­ers van de economie en de cultuurhistorie. Samenwerken met opleidingen die deze thema’s in hun curriculum hebben is dus voorwaardelijk om de regio te verduurzamen.

De waterwerkgroep heeft in haar organisatie steeds gekeken naar de verbinding bedrijfsleven, onderwijs en overheden. En daarbij geprobeerd de "water"opleidingen te vernieuwen en te verbinden aan de regio.

Wat is er georganiseerd?

De rol van Blauwzaam in de PubliekPrivateSamenwerking Samenwerken ten behoeve van vernieuwing van het "wateronderwijs".
Goed groenbeheer als antwoord op klimaatverandering Samenwerking in Holland met partners van Blauwzaam (2019)
Hoe communiceer je klimaatverandering?  Stagiair Bart van den Sande (Hogeschool InHolland Delft) deed onderzoek (2019)
Verdroging en vernatting  Afstudeerstage over alternatieve verdienmodellen binnen de pilot Drukdrainage (2021)
Betekenisvol ondernemen  Studenten van Avans gaven een presentatie over “Betekenisvol Ondernemen” aan partners van BlauwZaam (2018)
Green Juniors Studenten van InHolland buigen zich over de kansen van water en ruimte (2019)
Bossekamp  Nieuwe opleiding verbindt het VMBO met het MBO (2021)
Studeren op het veen  Een samenwerking tussen Hall Larenstein, gemeente Molenlanden en Stichting BlauwZaam (2021)
Expertmeeting over drinkwater  Studenten Landscape and Environment organiseren een expertmeeting over drinkwaterbeleid in de toekomst (2018)DOELEN & RESULTATEN

Jongeren interesseren voor thema’s die in deze regio spelen. Hen adequaat opleiden voor de toekomst en kennis laten maken met het bedrijfsleven zijn de doelen van BlauwZaam. Verbindingen maken met de jongste en de oudste leerlingen is een uitdaging. Dat heet met mooie woorden samenwerken in de verticale onderwijskolom.

Resultaten:
•    Elk jaar proberen door keuze van projecten die verbinding tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties te maken, zodat er samengewerkt kan worden.

Terug naar "Samen kijken op 5 jaar BlauwGroenFundament"