Nieuwe Verdienmodellen binnen de pilot DrukDrainage?

 

Dank aan Glenn
Tijdens zijn afstudeerstage bij Stichting BlauwZaam heeft hij een onderzoek gedaan naar alternatieve verdienmodellen voor de drie agrariërs uit de pilot Drukdrainage. Een pilot over vernatting door pompgestuurde waterinfiltratie. Door gesprekken te voeren met experts en vooral ook met de drie agrariërs uit de pilot kon hij zich helemaal verdiepen in wat er speelt in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Rolia Wiggelinkhuijsen, projectleider van de pilot was de stagebegeleider. De opdracht bestond uit een advies opstellen over hoe de agrariërs in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zich succesvol aan konden passen of gecompenseerd kunnen worden voor de veranderingen in hun verdienmodel als gevolg van vernatting met inachtneming van natuurwaarden en duurzaamheid. Het uitvoeren van de opdracht werd wel moeilijker door Corona én mocht hij vanuit de opleiding ook niet op locatie werken. Dus het leeuwendeel van zijn opdracht is vanuit thuis (Zaandam) gemaakt. Ondanks onbekendheid met het gebied, ondanks corona is het Glenn heel goed afgegaan. Hij heeft een dikke pluim verdiend voor al zijn onderzoeken en aanbevelingen.

 

TERUG NAAR HOOFDPAGINA BLAUWGROENFUNDAMENT

  Glenn de Wolf  stelt zich voor
  Ik ben vierde jaars student bij de opleiding Landscape and Environment Management bij Inholland Delft. Ik ben 22 jaar en woon in Zaandijk, een paar kilometer boven Amsterdam. Ik hou zelf erg van de natuur en ben regelmatig in het bos te vinden. Verder hou ik erg van lezen. Ook ben ook vaak creatief bezig met bijvoorbeeld tekenen en dingen ontwerpen. Gezondheid en welzijn is voor mij erg belangrijk en ik ben dan ook vaak in de sportschool te vinden (als dit mogelijk is). Ik ben over het algemeen erg enthousiast en nieuwsgierig en sta open om nieuwe kennis te vergaren. Als vierde jaars student wordt er van ons verwacht, dat wij een afstudeeronderzoek uitvoeren. Ik heb gekozen om dit bij Stichting BlauwZaam te doen, in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H). In dit gebied is er sprake van verdroging van  de bodem. Om dit tegen te gaan is het idee om het waterpeil te verhogen. Ik zoek uit hoe de verdroging ontstaan is én wat de gevolgen zijn. Ik zoek ook uit  hoe vernatting bij kan dragen aan de bestrijding van de droogte én welke gevolgen deze vernatting zal hebben op natuurwaarden, waterhuishouding en de agrariërs in het gebied. Mijn onderzoek loopt van januari 2021 - oktober 2021

  Glenn studeert af
  Oktober 2021

  1. Lees hier de presentatie die Glenn in september heeft gehouden voor het bestuur van BlauwZaam
  2. Zijn scriptie
  3. Zijn samenvatting in de vorm van een persbericht
  4. Aanbevelingen: áán ons allen, áán de Stichting als áán de drie agrarirs uit de pilot

  Leeswijzer/Inhoudsopgave van zijn scriptie

  1.    Inleiding    7
  2.    Materiaal en Methode    11
  2.1.    Materiaal    11
  2.2.    Methode    11
  3.    Verdroging    13
  3.1.    Oorzaken    13
  3.1.1.    Ontwatering    13
  3.1.2.    Klimaat    15
  3.2.    Gevolgen    15
  3.2.1.    Bodem    15
  3.2.2.    Waterhuishouding    18
  3.2.3.    Natuurwaarden    18
  3.2.4.    Agrariërs    25
  4.    Vernatting    27
  4.1.    Methode vernatting    27
  4.2.    Gevolgen agrarisch verdienmodel    28
  4.3.    Gevolgen natuurwaarden    31
  4.4.    Gevolgen waterhuishouding    33
  5.    Alternatieve verdienmodellen    34
  5.1.    Agrarische verdienmodellen    34
  5.2.    Natuurinclusiviteit/subsidies    40
  5.3.    Multifunctionele landbouw    47
  6.    Agrariërs    54
  6.1. Bedrijf Peter Heikoop    54
  6.2. Bedrijf Matthias    56
  6.3. Bedrijf Kees Baan    59
  7.    Analyse    61
  7.1.    Voor -en nadelen    61
  7.2.    SWOT-analyse    67
  7.3.    Multicriteria analyse    79
  8.    Advies    92
  8.1.    Bedrijf Peter Heikoop    92
  8.2.    Bedrijf Matthias Verhoef    93
  8.3.    Bedrijf Kees Baan    95
  8.4.    Algemeen advies drukdrainage    96
  9.    Discussie    98
  10.    Conclusie    101
  11.    Aanbevelingen    104
  Bibliografie    108
  Bijlage 1    113
  Bijlage 2    115
  Bijlage 3    124