PPS WATERROUTE
Publiek Private Samenwerking Waterroute

 

In 2016 werd de PPS waterroute geïnitieerd.
Veranderingen  in de watersector leiden tot grotere complexiteit van de wateropgaven. Het is kennisintensiever geworden en er zijn nieuwe kennisdomeinen (groen – stedelijk – technisch) bijgekomen.

PPS Waterroute:
Om die reden is een ‘Publiek Private Samenwerking (PPS) Waterroute’ opgezet bestaande uit triple helix partijen op het gebied van water.

Doelstellingen van deze PPS in het beroepsonderwijs:
1.    Het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt van de watersector in het rivierengebied.
2.    Het voldoen aan kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van de watersector in de regio.
3.    Het realiseren van een passende kennis – en opleidingsinfrastructuur voor de watersector.

Hoe worden de doelstellingen bereikt?
1.    Oprichting van een gebiedscoöperatie in Gorinchem (als organisatievorm).?(Een nieuwe vorm van samenwerking, open innovatie en modern ondernemerschap).
2.    Oprichting en uitvoer van een kenniswerkplaats (fysieke plek waar partijen aan de slag gaan met kennis, arbeidsmarkt en opleiding, gericht op innovatie).
3.    Ontwikkeling van methodiek Regioleren (methodiek om complexe projecten uit te voeren vanuit verschillende rollen en culturen samen met regiopartners, met als doel de regio te verbeteren = Lerende regio).

RIF:
Om de ontwikkeling en realisatie van de PPS te financieren is, naast de eigen bijdrage van de partners van de PPS Waterroute, een Regionaal Investeringsfonds (RIF) aanvraag ingediend.

Meer lezen?

De rol van Blauwzaam

BlauwZaam heeft binnen de stuurgroep van de PPS Waterroute een belangrijke rol gespeeld bij de flexibilisering van het onderwijsprogramma van ´ Wellantcollege in het algemeen en de opleiding  ´Watermanagement Gorinchem-Dordrecht’. Eén van de belangrijkste doelstellingen van deze Publiek Private Samenwerking (2014-2019) was om leerlingen, studenten en docenten (vmbo-mbo-hbo)  bij het echte werkveld te betrekken d.m.v.cross-sectorale, authentieke en realistische opdrachten en projecten in samenwerking met echte opdrachtgevers (Regioleren). Dit was echter alleen mogelijk als het strakke keurslijf van het rooster en het door docenten vormgegeven lesprogramma opnieuw zou worden ingericht (flexibilisering onderwijs). We mogen wel concluderen dat mede dankzij BlauwZaam het gelukt is om:

  1. Op elke Wellant-vestiging minimaal 1 dagdeel vrijgemaakt wordt voor het participeren in realistische projecten.

  2. In Dordrecht de Blauw Hotspot te installeren, die projecten vanuit ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties verbindt aan studenten van verschillende onderwijsinstellingen (vmbo-mbo-hbo).

  3. De smalle opleiding ´Watermanagement´ te vervangen door de brede opleiding ´Leefbare Stad en Klimaat´, waarbij het curriculum gemoderniseerd is.

  4. Projecten in te brengen (en nog steeds) en uit te voeren.