AANSLUITEN EN VERBINDEN MET ANDERE PROJECTEN

Zoeken, meekoppelen, kennis herbruiken 

 

 

Samen projecten doen, vrijwilligers overal bij betrekken, partijen zoeken die willen samenwerken. Dat zijn o.a. manieren om inwoners, ondernemers, leerlingen, docenten, overheden van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden enthousiast te krijgen.

Wat hebben we georganiseerd of aan deelgenomen?
Oude Hollandse Waterlinie:  Onderzoek naar nieuwe kansen voor waterberging, bodemstabiliteit, biodiversiteit en… recreatie! (2019)
Pilot Drukdrainage: Onderzoek naar vernatting van agrarische gronden tbv duurzame landbouw, biodiversiteit en CO2 reductie (2017-2023)
Energie uit water: Duurzame optimalisatie bij nieuwbouw en verbouwingen (2020)
Prachtlint, versterking en uitbreiding  (2017- 2022)
Bodem als basis  Naar een natuurinclusieve landbouw: informatieve bijeenkomsten, workshops en bedrijfsbezoek voor agrariërs.
Oasen  Samenwerking op gedragsverandering en fysieke aanpassingen van de bronnen (2016 - ...)
WSRL  Samenwerking vooral in relatie tot data, kaarten en visualisaties. Zie ook bij onderdeel kaarten maken. En met name ook samenwerking op het gebied van educatie en begeleiding.
De klimaatwerkplaatsen
Landbouw en zorg. Kan het landschap met zijn kleinschaligheid, de rust, de natuur een rol vervullen in de gezondheidszorg?(2020)


DOELEN & RESULTATEN

 

Mogelijk heeft het geheel ook effect voor anderen, als het over verbinden gaat, immers opgedane kennis is herbruikbaar voor anderen, er zijn meer veenweidelandschappen in Nederland, aangrenzend en buiten ons land. Daarom is aansluiting aan het gedachtegoed van de landschapstafel en de projecten en pilots die hierin lopen essentieel. Omgekeerd vragen wij de projectleiders het thema water mee te nemen in hun projecten.

resultaten

  • landbouw en recreatie zijn aangesloten
  • blauwgroenfundament is stevig verankerd in de gebiedsdeal
  • gebiedsgericht werken is een normale zaak geworden
  • onderwijs, overheid, ondernemers en bewoners zijn actief

Terug naar de terugblik