Meer zorgcapaciteit in de A5H

Rogier, Rolia, Korwin en Martijn zijn actief betrokken bij de werkplaats klimaatadaptatie. Zij zien de regio als een mogelijkheid om een rol te spelen in de stad-landverbindingen. Rotterdam, Utrecht en Dordrecht zijn grote kernen, waarvan de inwoners “gebruik”zouden kunnen maken van de landelijke sfeer die A5H heeft. In het DNA van dat landschap zit ook kleinschaligheid, de rust, de natuur, de onthaastingen. Landbouwbedrijven hebben daardoor extra de mogelijkheid hun bedrijfsvoering en hun landschap af te stemmen op de “zorg”behoeften van de Randstad. Met zijn vieren zijn we dus op zoek gegaan naar een combinatie landschap, landbouw en zorg in de breedste zin van het woord.       

Lees meer over onze ambitie en plannen