OP WEG NAAR EEN KLIMAATBESTENDIGE EN WATERROBUUSTE REGIO

Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

In 2021 zijn er door de regio in samenwerking met WSRL diverse klimaatwerkplaatsen georganiseere om samen na te denken over de strategie voor een
klimaatadaptieve en waterrobuuste Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H). Blauwzaam heeft in het kader van BlauwGroenFundament meegedaan en input gegeven aan die klimaatwerkplaatsen. Mede op basis van al die gesprekken is er een regionale adaptatiestrategie (RAS) met ambities en doelen opgesteld.

Deze RAS is door de besturen van alle inliggende gemeenten, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en Waterschap Rivierenland vastgesteld.

In de komende tijd wordt deze strategie vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Hierin staat concreet wat we als regio de komende jaren willen gaan doen en wie daaraan deelnemen. Ook hier zal (weliswaar buiten de scope van BGFundament) door de Stichting Blauwzaam, als gebiedspartner bij een aantal projecten weer samengewerkt worden. Naast deze regionale projecten organiseren de diverse gemeenten de komende jaren ook op lokaal niveau initiatieven om te komen tot een klimaatbestendige gemeente.
BlauwZaam zal daar waar mogelijk ook hierbij aansluiten.

De Regionale Adaptatie Strategie kunt u downloaden via deze link (juli 2021)