Proefkwekerij voor zwammen gaat er nu echt komen

U herinnert zich wellicht nog dat op het BlauwZaam-symposium van 2017 het idee werd geopperd om een proef te starten met het kweken van oesterzwammen op reststromen uit de Alblasserwaard  en Vijfheerenlanden. Deze proefkwekerij gaat er daadwerkelijk komen. In het voorjaar van 2020 hoopt Avonturenboerderij Molenwaard een nieuwe attractie te openen waar kinderen en hun ouders op een speelse wijze kunnen leren over deze vorm van lokale voedselproductie en het hergebruik van reststromen. 

Op 5 september jl. is dit nieuwe project van BlauwZaam van start gegaan. Op die dag kwamen Michael van Hoorne en Mechiel Blokland van Van Hoorne Entertainment, Sjaak Kreeft van het Wellantcollege en Remco Addink van VerdraaidGoed onder begeleiding van BlauwZaam-projectleider Gerard de Winter bijeen voor de start van het project 'Molenzwam'. Zij gaan met elkaar de uitdaging aan om een kleinschalige zwammenkwekerij te realiseren op Avonturenboerderij Molenwaard. Als het experiment slaagt, wordt deze kwekerij een leerzame attractie en levert hij tevens lekkere oesterzwammen op. 
 
De bedoeling is dat de zwammenkwekerij gebruik gaat maken van reststromen van onder meer de Avonturenboerderij en het Wellantcollege. Leerlingen van het Wellantcollege gaan bovendien helpen bij de realisatie ervan. Binnenkort start het Wellantcollege al met de inrichting van een proefstation op de Bossekamp in Ottoland om te testen welke zwamsoorten en lokaal beschikbare reststromen goed bij elkaar passen en de uiteindelijke kwekerij zal komend voorjaar worden geopend. Op termijn hopen de initiatiefnemers ook de oogst van de zwammen als lekkere en gezonde snack aan de bezoekers van de Avonturenboerderij aan te kunnen bieden. 

Het idee voor dit project is gelanceerd op het symposium van BlauwZaam in 2017, aangewakkerd door het enthousiasme van deelnemers aan de verkenning 'Waarde in de Waard' in 2018 en wordt nu mogelijk gemaakt door investeringen van de betrokken partijen en een financiële bijdrage uit 'Groen Verbindt'. 'Groen Verbindt' is een meerjarenprogramma voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dat onder meer projecten in gang wil zetten rondom thema’s als korte ketens, duurzame voeding en circulaire economie.