MOLENZWAM: ZWAMMEN KWEKEN OP RESTSTROMEN
 

Met het project 'Molenzwam' zal op experimentele basis een zwammenkwekerij op Avonturenboerderij Molenwaard worden gerealiseerd, met een proefstation op het Wellantcollege. De kwekerij zal gebruik gaan maken van reststromen uit de regio en de oogst zal zo mogelijk door de Avonturenboerderij en het Wellantcollege partijen worden gebruikt voor snacks. Tevens vormt de kwekerij een educatieve attractie die bezoekers van de Avonturenboerderij bewust maakt van een duurzame voedselketen. 

Het idee voor dit project is gelanceerd op het symposium van BlauwZaam in 2017, aangewakkerd door het enthousiasme van deelnemers aan de verkenning 'Waarde in de Waard' in 2018 en nu mogelijk gemaakt door investeringen van de betrokken partijen en een financiële bijdrage uit het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt'. Het project heeft een maatschappelijk doel en geeft invulling aan de wens van de gebiedscoalitie om integrale, innovatieve experimenten op te zetten die bijdragen aan de verbinding tussen het groene domein enerzijds en het economische, sociale en educatieve domein anderzijds. DOELEN EN RESULTATEN

Doelen:

  • een kleinschalige kwekerij realiseren waarin op experimentele schaal zwammen worden gekweekt op verschillende reststromen uit de A5H.
  • deze kwekerij realiseren op de Avonturenboerderij Molenwaard in ‘attractievorm’ om de kwekerij aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor het publiek. 
  • mogelijkheden op nieuwe werkgelegenheid onderzoeken.
  • bijdragen aan het innovatieve karakter van de streek rondom thema’s als duurzame landbouw, circulaire economie en biodiversiteit. 

Resultaten:

  • een experimentele kwekerij waarin lokale reststromen nuttig worden ingezet voor lokale voedselproductie en -consumptie
  • een educatieve attractie rondom het thema 'duurzame voedselketen'
  • een businesscase die inzichtelijk maakt of en op welke schaal een ‘echte’ zwammenkwekerij in onze regio rendabel is
  • leerervaringsplekken voor leerlingen van het Wellantcollege
  • bewustwording over het belang van korte ketens, duurzame voeding en circulaire economie.


DEELNEMENDE PARTIJENLOPENDE ACTIVITEITEN

Dit project gaat begin september 2019 van start.AFGERONDE ACTIVITEITEN

Dit project gaat begin september 2019 van start.