WAKKER LIGGEN OM HET KLIMAAT

Informeren, belangstelling wekken, oplossingen aandragen

 

Kennis delen, symposia houden, social media inzetten. Dat zijn o.a. manieren om inwoners van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden mee te nemen in de veranderingen van het klimaat en de gevolgen die deze veranderingen voor hen kunnen hebben.

Wat hebben we georganiseerd?

Klimaatadaptatie in de polder    16 interviews met bewoners, bestuurders binnen en buiten de regio (2020 - 2021)
Symposium X    Klimaatverandering een zee aan kansen (2021)
Kennissessie over groene daken  Groene daken zijn hip en cool (2018)
Symposium VIII Duurzaam door   Verleden-heden en toekomst van de blauw-groene sector (2018)
Symposium VI Werken met water in een Publiek Private Samenwerking (PPS) 2016
Klimaatadaptief beheer  Goed groenbeheer als antwoord op klimaatverandering (2019 - 2020)
Bodem als basis  Een serie workshops en  praktijkbezoek voor agrariĆ«rs en andere belangstellenden (2019)

Actief deelgenomen aan:
Klimaatwerkplaatsen

 

 

 

 


DOELEN & RESULTATEN

 

Doel is om met de gegevens en het onderzoek de bredere discussie te voeren  en draagvlak voor het thema klimaatverandering te krijgen als opstap naar verhelderen en bijstellen van verwachtingen, verkennen van oplossingen en kansen voor deze streek. 

 

 

 

Resultaten

Terug naar de terugblik