KAARTEN VAN DE REGIO

Wat weten we én wat zegt dat? 

 

Beschikbare informatie in kaart brengen en selecteren is één van de onderdelen van het project BlauwGroenFundament. Met de informatie wordt in beeld gebracht welke gevolgen de klimaatverandering op de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden heeft en kan hebben.
Beschikbare informatie wordt in kaart gebracht en geselecteerd zodat het geschikt is om een discussie met een brede vertegenwoordiging van de streek te voeren. Zo ontstaat bij de bewoners en bedrijven uit het gebied zelf inzicht in de gevolgen van klimaatverandering en draagvlak voor te nemen maatregelen. Dit project draagt bij aan het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Wat hebben we (mee)georganiseerd?

 

 

 DOELEN EN RESULTATEN
 

Klimaatverandering
De waterwerkgroep maakt door onderzoek en onderbouwing kenbaar wat de gevolgen van de klimaat verandering zijn. Dat doet zij door visualisatie, door verzamelen van data en beschikbare data te verwerken op GBKN en / of GIS ondergronden. Data die aangeven wat de huidige status is en wat er gaat gebeuren volgens de verwachtingen.

Het project beoogt de volgende concrete doelstellingen:

 

 

 KAARTEN
 

Terug naar het hoofdmenu

of

Verder lezen over toekomstplannen en andere regionale ontwikkelingen