FAMILIEBEDRIJVEN. RUGGENGRAAT VAN DE REGIO
 

Familiebedrijven maken een belangrijk deel uit van BlauwZaam.
Familiebedrijven zijn dan ook een representatieve afspiegeling van onze regio.

Familiebedrijven scoren hoog op duurzaamheid
Familiebedrijven zijn steeds bezig met continuïteit en de volgende generatie. Het gaat niet over de winst op korte termijn, maar meer over toekomstgerichtheid en rentmeesterschap. Ook doen familiebedrijven meer aan scholing en opleidingsplaatsen.
Er is nauwe verbondenheid met de lokale gemeenschap, hierdoor dragen zij in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de regio.

Familiebedrijven hebben het moeilijk
Toch hebben familiebedrijven het vaak moeilijk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat de nieuwe aankomende generatie beschikbaar is. Netwerken tussen familiebedrijven is dus van groot belang.DOELEN EN RESULTATEN

Hoofddoel:
Het waarborgen van de  continuïteit van het familiebedrijf.

Resultaten: 2017 - 2020:

 • Organiseren van ontmoetingen, kennissessies en inspiratiebijeenkomsten
  o Kennis delen en uitwisselen met de familiebedrijven in de regio.(kennisnetwerk)
  o Er is kennis over bedreigingen en risico's die die continuïteit van het familiebedrijf in de weg kunnen staan.
  o Het familiebedrijf als innovatief en duurzaam ingestelde onderneming
 • Het bouwen van een platform “familiebedrijven”
  o Spreekbuis voor familiebedrijven
  o Voortgang delen met de partners BlauwZaam en de regio
  o Het verbeteren van de positie van het familiebedrijf (branding)
 • Stimuleren van regionaal onderzoek en educatie
 • Alle deelnemers zijn Partner van Stichting BlauwZaam

Interesse in de Werkgroep “Familiebedrijven” neem dan contact op met het secretariaat: info@blauwzaam.nlAFGERONDE ACTIVITEITEN