LEGO® wie is er niet groot mee geworden? De mogelijkheden met de gekleurde blokken waren eindeloos. Het ging u om het bouwen van een huis, een boot of een kangoeroe, het was allemaal mogelijk met telkens dezelfde bouwblokken. Een kwestie van afbreken en weer opbouwen.

Circulair bouwen gaat ook over het bouwen met elementen die (steeds) opnieuw worden ingezet. Deze bouwwereld is mogelijk gecompliceerder dan de legodoos, maar toch moeten we realiseren dat de materialen die nu worden gebruikt, de grondstoffen zijn waar we over 50 jaar mee moeten bouwen. Waarom? Simpelweg omdat het einde van onze materiaalvoorraden in zicht komt. Wanneer we vermoeden dat rond 2030 onze voorraad zink op is

Het antwoord kan zijn: Ja. Echter moeten we dan wel op zoek naar manieren waarop materialen niet aan elkaar vast gemaakt worden. We zouden ons daarom moeten richten op het losmaakbaar uitvoeren van de gevel, dak en vloerelementen.

Is dit dan wat circulariteit is? Het los maakbaar maken van gebouwen? Nee, losmaakbaar bouwen is één kant van de circulaire bouwwereld waar we volop moeten inzetten. De andere kant gaat over de circulaire economie, het produceren van materialen uit hernieuwbare bronnen: de biobased materialen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het isoleren met stro of hennep. Een groot voordeel van deze producten is dat er nauwelijks tot geen toxiciteit te vinden is in materialen die de natuur ons geeft. Gebouwen worden zo niet alleen circulair, maar ook gezonder!