Naar een circulair netwerk

Gitta Spruit werkt als beleidsmedewerker bij Waardlanden. Samen met haar collega Johan Gijssen werkt ze in de Masterclass Waarde in de Waard concreet aan het stimuleren van de circulaire economie. Gitta: “We hebben ons daarbij gericht op hergebruik van grof huishoudelijk afval, een groot en belangrijk deel van het totaal aan restafval.”

Een probleem, een oplossingsrichting

Gitta: “Er komen nog altijd veel kringloopgoederen en -materialen bij het restafval terecht, terwijl je die ook gewoon kunt hergebruiken. We denken dat hergebruik te kunnen stimuleren door de locaties waar mensen hun grof huishoudelijk afval wegbrengen te combineren met kringloop, reparatie, duurzaam ondernemen, participatie en educatie. Zo ontstaan regionale circulaire netwerken.”

Naar een concrete vraag

“In de Masterclass werkten we eerst toe naar de formulering van een concrete vraag: hoe kunnen we hergebruik van grof huishoudelijk afval stimuleren. In een brede brainstormsessie dachten we na over materiaal, voorwaarden, wensen en oplossingsrichtingen en dat genereerde meteen betrokkenheid bij de deelnemers. Uiteindelijk besloten we inwoners op het afval-brengstation echt te laten zien hoe je je afval daar goed scheidt én hoe dat afval dan weer van waarde kan worden.”

Het product

“In de creatieve fase van de Masterclass kwamen allerlei ideeën voorbij. We kozen uiteindelijk voor transformatiezuilen. Die laten straks op het afval-brengstation niet alleen zien welk afval in welke container moet, maar ook wat er vervolgens door partners uit het circulair netwerk van gemaakt wordt. Onderin de zuil zie je bijvoorbeeld houtafval, verder naar boven halffabricaten en bovenin de tafel die ervan gemaakt wordt. Een tafel die later in de kringloopwinkel te koop zal staan.”

Zelf aan de slag

“Ik ben natuurlijk heel blij dat we nu concreet met de transformatiezuilen aan de slag kunnen. Maar ik vind het óók super dat we daarnaast de gehanteerde werkwijze – van hoofdvraag naar ideeënrichting naar uitgewerkt circulair concept – hebben kunnen doorgronden en enorm veel kennis hebben opgedaan. Daardoor kunnen we straks ook zelfstandig aan de slag met onze vraagstukken. Meer kun je je toch niet wensen?”

Meer informatie over de Masterclass

Heeft u een afvalstroom binnen uw organisatie waar u graag een tweede leven aan geeft? Of wilt u het circulaire denken in uw organisatie versterken en versnellen? Neem dan ook aan zo'n hands-on masterclass deel. In september/oktober 2021 gaat een nieuwe groep van start. Neem voor deelname contact op met Gerard de Winter (gerard@verdraaidgoed.nl; 0638610455) of kijk hier. Door de financiële bijdrage van Gemeente Molenlanden en Gemeente Vijfheerenlanden kun je tegen een voordelig tarief deelnemen.