2023

2023 is het 3de jaar van de proef. Ook dit jaar zullen we weer vele dingen monitoren en bemonsteren: zoas de bodembeweging, grondwaterstand, bodemtemperatuur, flora, fauna, kwaliteit van het water. Dit jaar vindt daar waar afgesproken de herhaalmetingen plaats van de botanische kartering en de vegetatie. 

Januari 2023

De regelput bij Kees is ontregeld. De sensor reageert niet. Waarschijnlijk moet hij vervangen worden. Het was en kapotte sensor en ook nog een kapotte datalogger (het kastje naast het zonnepaneel) Misschien heeft de sensor sluiting gemaakt en daarmee de logger beschadigd. Financieel een grapje van €2000. En nu maar kijken of we alle data weer online krijgen.
Ook de afvoerbuis bij de debietmeter moet nagekeken worden. Het lijkt erop of de PBV buizen van en naar de debietmeters niet goed aansluiten. Bij Kees bleek dat de buis van pomp UIT water lekte.  Lek gedicht door logger en sensor te vervangen. Ook de afvoerbuis nabij debietmeter is nagekeken. 

Maart 2023 

Opnieuw problemen met vlotter in de put. Nu bij Heikoop. De vlotter ging wel aan maar niet meer uit. Daarnaast verstopping van de debietmeters waardoor de afvoer uit de greppels stagneert en voor wateroverlast op het perceel zorgt. In de debietmeter zat een klontje grond én een heleboel ijzeraanslag. Ik hoop dat die aanslag er wat uitspoelt anders wordt het gat steeds kleiner. 

April 2023

In april deden we de herhaalmeting- voorjaar van de botanische kartering. De kartering geschiedt olv de WUR.  In de bijlage de gegevens van de botanische kartering die gemaakt zijn door Henk Schilder. In November doen we de herhaalmeting-najaar. In april deden we ook mee aan een BODEMONDERZZOEK , uitgevoerd is door Landmarc in het kader van valuta voor veen. 

Mei 2023

Bij Kees 1e snede gemaaid. Op proefperceel ruim 3000 kg ds, op referentieperceel ruim 2700, 10% verschil. Het perspectief is dat we 5 à 6 senedes zullen maaien. Eind oktober  verwachten we de 6de snede. 

Augustus 2023

De herhaalmeting flora is uitgevoerd. Zowel de sloot, als oever als het grasland is op dezelfde plaatsen als bij de nulmeting gemonitord. 

September 2023 

Buiten de proef maar wel interessant is het ekologisch reinigen van de hoogwatersloot . De machine knipt de vegetatie en harkt deze uit de sloot. De plantenresten worden met een opraapwagen weggehaald. 25% van de slootvegetatie blijft staan Daarmee krijgen we een fasering van beheer in tijd en plaats. 

Oktober 2023 

Naturalis neemt bodemmonsters.  We kijken naar bacteriën, schimmels en geleedpotigen. Vraag is daarbij verandert de hoeveelheid en/pf de soort bij vernatting? Er zijn 64 bodemmonsters per perceel gemaakt. 4 blokken van 5m2 per perceel. In totaal dus 384 bodemmonsters. De blokken die we hebben uitgekozen zijn identiek aan de coördinaten van de flora en wormenmeting.
De 6de grasmeting is gemaakt met behulp van knipmonsters. Het was veel te nat om daar met machines heen te gaan.

November 2023

Deze maand doen we de herhaalmeting - najaar van de botanische gewassen.  
En hopelijk als de draagkracht van het land het toelaat gaan we een aantal meters biodrain opgraven om te kijken hoe het ermee staat.

December 2023

In deze maand hopen we alle gegevens verzameld te hebben en verder te gaan met de analyse van de uitkomsten. Zie hiervoor de pagina over de effecten van vernatting. 

Terug naar werkzaamheden

Terug naar het hoofdmenu