2021


2021 is het eerste volledige pilotjaar en staat vooral in het teken van monitoren.

Voor een volledig beeld van de uitkomsten kijk op de pagina Effecten van vernatting.

Wat doet vernatting met de flora en fauna?
Wat doet vernatting met de waterkwaliteit?
Wat doet vernatting met de opbrengst van het gras?
Wat doet vernatting met de bodemdaling?
Wat doet vernatting met de waterhuishouding?
Wat doet vernatting met de draagkracht van de bodem?
Wat betekent vernatting voor de agrariƫr?

oktober 2021 reparaties aan de vlotters en aan de kabels.