VNO-NCW West
 

VNO-NCW West is de regionale werkgeversorganisatie in Noord- en Zuid-Holland. De vereniging van ondernemers en directeuren behartigt de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven en draagt zo bij aan een goed ondernemingsklimaat. Via kennisdeling en samenwerking inspireren de leden elkaar en wordt hun innovatieve vermogen versterkt. De laatste jaren ligt de focus op duurzame ontwikkelingen. In het in 2016 opgericht netwerk Groene Groeiers investeren ondernemers in circulaire business cases en energietransitie. De duurzame innovatieve oplossingen vragen om aanpassingen in wet- en regelgeving, waarvoor VNO-NCW West pleit bij overheden.

www.groenegroeiers.nl
www.vno-ncwwest.nl

 

VNO-NCW West
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag
Postbus 93073, 2509 AB Den Haag
070 349 08 10
info@vno-ncwwest.nl

Contactpersoon: Annemarie van Oorschot
Telefoon: 070 349 08 14 / 06 25 00 23 87
Mail: oorschot@vno-ncwwest.nl
www: www.vno-ncwwest.nl