Korenet

Korenet is een sorteer- en bewerkingsbedrijf, gevestigd in Groot Ammers, dat zich met name richt op het opwerken van afval tot stromen die weer als grondstof ingezet kunnen worden. KoreNet is een joint venture van de Korevaar Groep samen met het overheid gedomineerde bedrijf HVC (met ruim 50 gemeenten en waterschappen als aandeelhouder).

Met als grootste toeleveranciers de Korevaar Groep en HVC wordt per jaar bij KoreNet ruim 150.000 ton afval ter bewerking aangeleverd. Ter vergelijking: een dergelijke hoeveelheid is vergelijkbaar met ruim 120.000 auto’s uit de middenklasse. Dergelijke getallen geven enigszins een beeld van de gigantische hoeveelheden afval die bij Korenet omgezet worden tot grondstof.

Bij een beschrijving van het productieproces van KoreNet moet onderscheid gemaakt worden in de verschillende deelstromen. Een aantal grote stromen die door KoreNet opgewerkt worden zijn:
•    Puin (wordt gebroken tot bouwstof voor de wegenbouw)
•    Hout (wordt geshredderd om ingezet te worden in de spaanplaatindustrie)
•    Groen (wordt geshredderd)
•    Bouw en Sloopafval (wordt op de installatie gesorteerd)
•    GrondStoffenMix (een mengsel van diverse afvalstromen die geschikt gemaakt worden voor hergebruik en derhalve niet verbrand hoeven te worden)

Bij KoreNet staat duurzaamheid hoog in het vaandel
Afval niet langer naar de stortplaats of oven brengen, maar als grondstof in te zetten voor nieuwe producten. Dat is de ultieme vorm van hergebruiken. Hergebruiken om het product te kunnen herbeleven! Onze ervaring leert dat er veel herbruikbare grondstoffen in restafval zitten. Wij proberen deze producten zoveel mogelijk te recyclen door middel van onze nieuwste afvalstroom GrondStoffenMix. Wij recyclen het afval door het afval te sorteren op onze eigen recycling-installatie in Groot-Ammers. Wij zamelen op deze manier geen restafval in, maar grondstoffen.

Niet alleen met onze dienstverlening zijn wij voor duurzaamheid, ook als bedrijf zijnde willen wij zo duurzaam mogelijk opereren. In 2018 heeft KoreNet maar liefst 630 zonnepanelen op het dak van de sorteerloods laten plaatsen. De panelen bieden een capaciteit van 50% van onze energievraag. KoreNet wekt zo haar eigen groene stroom op, waardoor het bedrijf minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Een zonnepaneel bevat een aluminium frame, een glasplaat, de cellen, een kunststof achterplaat, geleiders en EVA-folie. Dit zijn allemaal materialen die herbruikbaar en goed te recyclen zijn.

Daarnaast proberen wij op sociaal gebied iedereen gelijke kansen te bieden. We creëren werkgelegenheid voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt minder kans hebben. Bij het sorteerproces worden mensen met een dergelijke achtergrond ingezet. In sommige gevallen betreffen het collega’s die werken aan een terugkeer op de arbeidsmarkt en die net dat laatste zetje en het vaste dagelijkse patroon nodig hebben om dit op continue basis te kunnen. Wij helpen daar graag bij!

KoreNet
Transportweg 6
2964 LP Groot Ammers
0184-602472

info@korenet.nl