Equipe Adviseurs B.V.

Samen gaan we voor goud!
Samen in één team met u als opdrachtgever, dus altijd dichtbij en persoonlijk. En samen met onze adviseurs uit diverse disciplines, dus zonder uitzondering een complete oplossing of advisering.

Onze expertises

Expertise Bouwfysica
 
Bouwfysisch onderzoek
Twijfelt u aan de kwaliteit van het binnenklimaat van uw woning of pand? Heeft u vragen over brandveiligheid? Of bestaat de noodzaak tot thermografisch onderzoek?

​Onze adviseurs binnen expertise bouwfysica staan voor u klaar.

Expertise Omgevingsmonitoring
 
De omgeving rond uw project gemonitord
 
Als projectleider wilt u zich kunnen focussen op de uitdagingen die het project u biedt. Dan is het fijn als de omgeving rond uw projectlocatie in de gaten gehouden wordt. Equipe Adviseurs voert gerichte monitoring van uw bouwproject uit op basis van een risicoanalyse.

Uw project begeleiden, daar is Equipe Adviseurs in gespecialiseerd. Door de omgeving van uw bouwproject te monitoren wordt de hinder voor de omgeving rond uw projectlocatie beperkt. Op deze manier voorkomt u onnodige vertraging en schade.​

Niet alleen het in kaart brengen van de risico's is belangrijk, maar ook om tijdens de bouw de omgeving te monitoren. Zo kunt u tijdig ingrijpen wanneer schade of hinder dreigt. Door de omgeving van uw te bouwproject monitoren kunt u zich focussen op de realisatie van het project. Equipe Adviseurs vormt de schakel tussen u en uw omgeving!

Expertise Ecologie
 
Met ecologisch onderzoek of flora- en faunaonderzoek worden de aanwezige planten- en diersoorten in en rondom een projectgebied in kaart gebracht. Wetgeving verplicht een ecologisch onderzoek bij elke ruimtelijke ontwikkeling, waarbij vooraf vaak een quickscan flora en fauna wordt aangevraagd. Ook bij het verkrijgen van ontheffingen en vergunningen in een planontwikkelingsfase is een ecologisch onderzoek nodig.

Expertise Milieu & Ruimte
 
Binnen ons expertise Milieu & Ruimte helpen wij onze klant & partner graag op gebied van vraagstukken rondom milieu en ruimte. Met een ervaren team van professionals kunnen wij u van dienst zijn binnen de vakgebieden stikstof, ruimtelijke ordening, geluid, externe veiligheid en bedrijven- & milieuzonering.

NAW gegevens
Equipe Adviseurs
Daltonstraat 30D 3316 GD Dordrecht
- contactpersoon: Ronald van den Bout, 06 112 156 72, ronald.vandenbout@equipe-adviseurs.nl
- contactgegevens Equipe: 088 321 27 11, contact@equipe-adviseurs.nlhttps://www.equipe-adviseurs.nl/

Benieuwd naar het verhaal achter onze nieuwe merknaam? Lees hier meer!