Dekker Kozijnprojecten

DEKKER KOZIJNPROJECTEN

Dekker Kozijnprojecten heeft zich in 50 jaar ontwikkeld tot specialist in grootschalige kozijnprojecten voor bestaand vastgoed. Vanuit onze onafhankelijke positie ondersteunen we opdrachtgever en bouwpartner door voor elk project de beste combinatie van product en montage te adviseren. Dat betekent advies, toelevering van het kozijnproduct en bewonersgerichte uitvoering onder verantwoordelijkheid van één partij. Hierdoor krijgt onze opdrachtgever tijd en ruimte voor andere zaken.

SAMEN DUURZAAM
Als onderneming zetten wij ons beste beentje voor om het milieu zo weinig mogelijk te belasten, door o.a. glas en oude kozijnen te recyclen, voortdurend te sturen op het beperken en hergebruiken van onze afvalstromen, onze kranen hybride in te zetten en op onze bedrijfslocatie energie op te wekken met zonnepanelen.

Dekker Kozijnprojecten
Laantje 3
4225 PC  Noordeloos
Contactpersoon: Eva van Rooijen
0183-581626
eva@dekkerkozijnprojecten.nl
www.dekkerkozijnprojecten.nl