Balans & Motivatie
 

Balans & Motivatie helpt duurzame
verandering te realiseren

Je wilt je dienstverlening verbeteren, automatiseren of aan die nieuwe milieuregel voldoen. De buurt veiliger en mooier maken, leerlingen motiveren of de zorg slimmer organiseren. Maar hoe krijg je de betrokken mensen mee? Balans & Motivatie ondersteunt organisaties bij het doorvoeren van verbeteringen en veranderingen.

Motivational Interviewing & Positieve Gezondheid

Gea van Andel is de ondernemer achter Balans & Motivatie. Zij werkt vanuit het gedachtengoed van Motivational Interviewing en Positieve Gezondheid. Motivational Interviewing richt zich op het opwekken en versterken van iemands eigen motivatie tot verandering. Motivational Interviewing is altijd gericht op samenwerking. Het doel is met elkaar te komen tot duurzame verandering.

Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek dan we gewend zijn in de zorg. Het focust niet op het oplossen van gezondheidsklachten. Want mensen zijn zo veel meer dan hun aandoening of probleem! Daarom richten we ons op de mens, zijn of haar veerkracht en op wat iemands leven betekenisvol maakt. Dit geeft mooie resultaten op het vlak van samenwerking, werkplezier en gezondheid.

Kennismaken, trainen en implementeren

Balans & Motivatie laat organisaties en professionals in zorg, welzijn en onderwijs kennismaken met Positieve Gezondheid en Motivational Interviewing, geeft trainingen op maat en helpt bij de implementatie. Gea: “Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Grondstoffen worden schaars en duur, het milieu staat onder druk. Steeds meer jonge mensen kampen met een burn-out. We staan voor grote veranderingen door digitalisering en robotisering. Dit vraagt om een andere manier van ondernemen. Daarbij ondersteun ik mijn klanten. Hoe geven organisaties vorm aan deze ontwikkeling, hoe nemen zij medewerkers mee in dit proces en wat is daarvoor nodig? Het is een noodzaak, maar ook ontzettend mooi en leuk om samen aan oplossingen en verbeteringen te werken.”

Na het ondertekenen van het circulaire convenant 2017 heb ik meegedaan aan de Circulaire verkenning “Waarde in de Waard”: waarbij we met een aantal ondernemers aan de slag gingen om zelf de eerste stappen te zetten richting een circulaire economie. Er zijn een aantal mooie producten uit ontstaan. een sleutelwoord daarbij is samen verkennen dat levert mooie nieuwe oplossingen op.