Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst 26 september 2019

Thema: Kaas- en zuivelboerderij Kuiper maakt samen met zwarte soldatenvliegen veevoer...

 

LocatieKaas- en zuivelboerderij Kuiper, Heideweg 2, 3381 KH Giessenburg
Tijd 15.30 uur Inloop + netwerken
 16.00 uur Start presentaties
 17.00 uur Netwerkborrel
 18.00 uur Sluiting

 

...en hoe wij met drukdrainage inklinken kunnen tegengaan.

De geplande BBB netwerkbijeenkomst bij natuuradviesbureau Kingfisher in Hardinxveld-Giessendam kan helaas niet doorgaan. Door drukke werkzaamheden heeft de organisator zich moeten terugtrekken. BlauwZaam prijst zich gelukkig dat zij er in geslaagd is een zeer interessante nieuwe BBB hier tegenover te stellen bij Kaas- en zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg.


Zwarte soldatenvliegen ter bescherming van de oerwouden in Brazilië

Kaas- en zuivelboerderij Kuiper haalde vorige week het nieuws met het bericht dat zij binnenkort gaat beginnen met een innovatief project, in samenwerking met het bedrijf InsectoCycle, genaamd FeedBackFarm. In dit project wordt onderzocht hoe reststromen van de boerderij (en uit de omgeving) door insecten omgezet kunnen worden in insecteneiwitten. Dit insecteneiwit kan vervolgens als krachtvoer in pluimvee- en varkensvoer verwerkt worden. Op dit moment produceert Kuiper al voor een zeer groot deel van het benodigde krachtvoer op eigen land en is daarmee koploper op het gebied van grondgebondenheid. Soja vormt bij de meeste veehouderijen een belangrijk onderdeel van het krachtvoer. Met alle dramatische gevolgen voor de oerbossen in het Amazonegebied. Als het aan InsectoCycle en Kaas- en zuivelboerderij Kuiper ligt, vormen larven van de zwarte soldatenvliegen straks de nieuwe grondstof voor al ons veevoer. Samen met maatschap Kuiper ontwierpen zij het proefproject FeedBackFarm *) wat begin volgend jaar van start gaat. Het einddoel: het overbodig maken van soja. Maar je krijgt nu al een kijkje in deze belangrijke innovatie tijdens de komende Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst. Bioloog en mede-eigenaar van Insectocycle Seppe Salari vertelt u over de laatste ontwikkelingen.

Proefproject hogere waterstand

Daarnaast is er op 26 september nog een onderwerp. Er is de laatste tijd veel te doen over de te lage waterstand in onze veenweidegebieden. Door de extra bemaling klinkt de grond in het veenweidegebied steeds verder in. Met alle gevolgen voor de mens, de biodiversiteit en het klimaat. Het veen verdroogt en levert broeikasgassen die veel meer schade doen aan het milieu dan CO2. Drukdrainage lijkt een goede oplossing. Sinds enige tijd worden gesprekken gevoerd met Waterschap Rivierenlanden om hier in de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard met een drietal proefprojecten te gaan starten. Peter Heikoop van biologische boerderij de Groene Geer in Nieuwland is er één van en geeft tijdens deze BBB de meest recente informatie.

Het volledige programma

15.30   Inloop

16.00   Start presentaties

  • Opening:  Rolia Wiggelingshuijsen (bestuurslid BlauwZaam)
  • Inleiding over Kaas- en zuivelboerderij Kuiper door Jan Kuiper
  • Proefproject kringlooplandbouw “Zwarte soldatenvliegen als nieuwe grondstof voor ons krachtvoer”door Seppe Salari van InsectoCycle. (WUR plant science & entomologie)

16.30   Pauze / netwerkmoment

16.45   Proefproject hogere waterstand “Drukdrainage voor een beter milieu en klimaat” door Peter Heikoop van biologische boerderij de Groene Geer in Nieuwland

17.00   Borrel / netwerkmoment

18.00  Sluiting

Aan deze BBB zijn geen kosten verbonden, wel graag aanmelden via de button bovenaan deze pagina.

 


Kaas- en zuivelboerderij Kuiper

Het bedrijf van Jan en Thera Kuiper omvat een moderne kaasmakerij, een veehouderij, een zuivelwinkel en een prachtige presentatieruimte in authentieke boerenstijl. Zij vertellen mensen met liefde over hun unieke vak en laten ze proeven en genieten van alles dat de natuur ons te bieden heeft.

InsectoCycle

InsectoCycle ontwikkelt en realiseert insectenkwekerijen voor de verwerking van lokale reststromen. De geproduceerde insecten worden gebruikt als veevoer. Zo kan de import van grondstoffen als soja en palmolie verminderd worden. In de landbouw en voedselverwerkende industrie zijn veel reststromen te vinden die perfect geschikt zijn voor het kweken van black soldier fly larven. Nu worden deze afvalstromen verwerkt tot compost, maar met behulp van insecten kan InsectoCycle hier compost en veevoer van maken. Zo levert InsectoCycle haar bijdrage aan de transitie naar kringlooplandbouw en biedt het een nieuwe vorm van landbouw aan.

Biologische Boerderij De Groene Geer

Biologische Boerderij De Groene Geer is het bedrijf van Peter Heikoop en Saskia Heikoop- Brantjes. Bij hen vind je prima kwaliteit biologische groenten, fruit, melk, vlees, kaas, eieren en levensmiddelen. Te koop in de boerderijwinkel die open is op donderdag, vrijdag en zaterdag.

*) FeedBackFarm wordt mede mogelijk gemaakt door de POP3 regeling van de provincie Zuid-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland