VERKENNING 'VERBOUWEN VAN BOUWMATERIAAL'
 

Deze verkenning is erop gericht om de mogelijkheden te onderzoeken van een lokale circulaire supply chain van biobased bouwmaterialen. Want hoe mooi zou het zijn als bouwmateriaal uit eigen streek komt? Bijvoorbeeld door het te laten groeien. Er zijn al voorbeelden dat dit kan, zoals huizen van hennep, isolatie van gras en wanden van vlas. Maar kan het ook in de A5H? Oftewel: kunnen we in onze streek ook bouwmateriaal verbouwen?

Dit project is onderdeel van het Meerjarenprogramma 'Groen Verbindt' en geeft invulling aan de wens van de gebiedscoalitie om integrale, innovatieve experimenten op te zetten die bijdragen aan de verbinding tussen het groene domein enerzijds en het economische, sociale en educatieve domein anderzijds.DOELEN EN RESULTATEN

Doelen:

Het doel van de verkenning ‘Verbouwen van bouwmateriaal’ is om – in samenspraak tussen potentiële leveranciers, afnemers, natuurorganisaties en andere stakeholders – zoveel mogelijk kansrijke en inspirerende ideeën te verzamelen voor biobased bouwmateriaal en hieruit twee concepten uit te werken die uitvoerbaar zijn in en passend zijn voor de A5H en die kunnen leiden tot mogelijke projectvoorstellen voor volgende gebiedsdeals. 

De verkenning wil zo bijdragen aan een aantal van de opgaven genoemd in ‘Groen Verbindt’, zoals het verduurzamen van de lokale economie, het versterken van de biodiversiteit, het verbreden van de landbouw en het behoud van het landschap.

Resultaten:

 • Inventarisatie van mogelijke, kansrijke en inspirerende ideeën voor streekeigen biobased bouwmateriaal
 • 2 uitgewerkte, uitvoerbare concepten van streekeigen biobased bouwmaterialen
 • Suggesties voor nieuwe projectvoorstellen voor komende gebiedsdeals
 • Kennisvergroting en bewustwording van het belang en de mogelijkheden van een circulaire economie


MOGELIJKE DEELNEMERS 

 • bouwondernemingen
 • architecten
 • agrarische ondernemers 
 • natuurorganisaties
 • onderzoeksinstellingen
 • expertteams van Provincie Zuid-Holland
 • de werkgroep Bouwen & Wonen en Circulaire Economie van BlauwZaam
 • andere geïnteresseerde organisaties 


LOPENDE ACTIVITEITEN

Dit project bevindt zich in de oriëntatiefase. Bent u nieuwsgierig en overweegt u deelname, neem dan snel contact op met Gerard de Winter via gerard@koncerna.nl of 0638610455. AFGERONDE ACTIVITEITEN

Dit project gaat begin oktober 2019 van start.