Commissie Communicatie & PR

Doelen:

Door communicatie in woord, beeld en techniek het Merk BlauwZaam neer te zetten met als doel een versnelling van de verduurzaming van de regio.

Werkzaamheden:

 • Het verzorgen van alle PR uitingen wat zich met name concentreert op het onderhouden van het contact met de voor de Stichting van belang zijnde media. Het Kontakt is hierbij de grote partner van BlauwZaam.
 • Naast de PR activiteiten is de Commissie verantwoordelijk voor alle overige communicatie uitingen en middelen: de opmaak van advertenties, het vergaren van nieuws en evenementen, het met regelmaat opzetten en versturen van (digitale) nieuwsbrieven, het ontwikkelen en initiëren van acties en activiteiten en inzet van social media zoals Twitter en Facebook.
 • De website is een belangrijk medium voor de Stichting. Via de site worden vrijwel alle te communiceren uitingen bekend gemaakt. De commissie is verantwoordelijk voor de site, de content, de vulling en het technisch bijhouden van de site.
 • De Commissie ondersteunt de Thema's en Werkgroepen bij het ontwikkelen van  het BlauwZaam Symposium en andere evenementen als de BBB's (Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten).
 • De Commissie ondersteunt de Werkgroepen bij het opstellen van een communicatieplan en de invulling en uitvoering van communicatie-uitingen.

 

Werkgebieden Commissie Communicatie & PR

Algemene communicatie en PR

 • 1x per 4 weken vergadering adhv agenda met genoemde thema’s
 • Ideevorming, ontwikkeling en besluitvorming

Website

 • Bouwen van website BlauwZaam 2.0
 • Bewaken PR-concept BlauwZaam
 • Onderhouden van website
 • Vullen van website

Nieuwsbrief

 • Opstellen van nieuwsbrief
 • Publiceren van nieuwsbrief
 • Planningsschema Content Nieuwsbrief 2019
  (Zie jaarplanning 2019 Nieuwsbrief)

Symposium

 • Organiseren van symposium (Zie draaiboek Symposium)
 • C & PR verzorgen rondom symposium

Communicatie-ondersteuning projectgroepen

 • Begeleiden van projectgroepen in communicatie en PR
  (zie communicatieplan)

BBB

 • Organiseren Bijzonder BlauwZame Bijeenkomsten (zie draaiboek BBB)
 • C & PR verzorgen rondom BB

Evenementen

 • C & PR verzorgen rondom evenementen

Sociale media

 • Twitter en LinkedIn onderhouden

 

Taakstelling 2019

 • Website Blauwzaam 2.0 actief
 • Nieuwsbrief 2.0 actief
 • Symposium IX organiseren
 • BBB positioneren
 • Communicatieplan toepassen bij instellen nieuwe werkgroepen
 • Borgen van werkzaamheden commissie