BlauwZaam presenteert na ‘Verkenning Vaarwaard
het tweede project dat past in het thema
‘Duurzame recreatie en Toerisme”:

Water in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; vroeger, nu en straks


Water bepaalt ons regionale verhaal; Vroeger, nu en straks. Een verhaal dat we willen maken met oud en jong. Het project  is onderdeel  van het meerjarenprogramma ‘Blauw Groen Verbindt’ (gebiedsdeal 5.0) van de gebiedscoalitie A5H. Een belangrijk projectcriterium is de concrete verbinding met jongeren . BlauwZaam en (partner) “Oud Hollandse Waterlinie’ hebben dit project samen geadopteerd.
Samen met stakeholders die, tot nu toe, zijn aangesloten zijn (in alfabetische volgorde) : Erfgoedhuis Zuid-Holland, Gebiedscoalitie A5H, Gemeente Gorinchem; Gemeente Molenlanden; Gemeente Vijfheerenlanden; Kunstgebouw (provincie Zuid-Holland); Nieuwe Hollandse Waterlinie; Provincie Utrecht; Provincie Zuid-Holland; Waterschap Rivierenland;  Wellantcollege Ottoland ( vanaf 1 augustus 2021: Yuverta Ottoland) gaan zij dit project vormgeven.

Dit project heeft als doel om jongeren van onze regionale onderwijsinstellingen (vmbo/havo-vwo) een rol  en stem te geven bij het opstellen van het regioverhaal “Water in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, vroeger, nu en straks” . Vanuit vraagsturing van aangesloten regionale partijen worden onderzoeksvragen opgesteld, die door leerlingen beantwoord gaan worden. De regio als opdrachtgever van het thema: “Beleving van het Landschap” voor het onderwijs.  “Het Waterverhaal” als de onderlegger voor o.a. de gemeentelijke toeristeninformatie.


In 4 jaar sluiten 4 regionale voortgezet onderwijsscholen uit A5H aan bij dit project, te beginnen met het Wellantcollege ‘de Bossekamp Ottoland. Elk jaar sluit er een nieuwe school aan in een ander gebied van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden o.a. Molenlanden, Gorinchem, Leerdam, Gemeente(n) Noordelijke Drechtsteden en Vianen.
De leerlingen stellen in opdracht van regionale opdrachtgevers het “Waterverhaal” op, waarbij de volgende onderdelen aan bod komen :

  • Water in de Geschiedenis/ Water Erfgoed (Oude Hollandse Waterlinie en Nieuwe Hollandse waterlinie)
  • Watermanagement nu en in de toekomst
  • Vaarroutenetwerk en natuurbeleving


Voor Wellantcollege Ottoland wil de gemeente Molenlanden één van de opdrachtgevers zijn. De eerste onderzoeksvragen zijn al opgesteld.

Wil je aansluiten, stuur een mail naar info@blauwzaam.nl

Het volledige projectplan (volgt)
Het ontstaan van het thema “Beleving van het Landschap” (volgt)