Blauwe Economie

Laten we bij het begin beginnen; waarom een Blauwe Economie? Wanneer je vanuit het heelal naar de aarde kijkt, is deze blauw. Door al het blauwe water en de blauwe lucht is de aarde eigenlijk een blauwe soort.

Maar wat houdt het dan precies in? De basis ligt in de natuur. Zoals Gunter Pauli (auteur ‘Blauwe Economie, voormalig directeur van Ecover en lid van de Club van Rome) het zegt:

‘Door goed te kijken naar natuurlijke systemen, kunnen we komen tot een duurzame manier van produceren en consumeren. Kennis van de wijze waarop organismen -van bacteriën en weekdieren tot reptielen en zoogdieren- zijn gevormd en functioneren, kan ons helpen oplossingen te formuleren voor de vele uitdagingen in de nabije toekomst.’

De Blauwe Economie is een andere manier van economisch denken. Er wordt in de basisbehoeften voorzien met wat lokaal voorhanden is. Het is gebaseerd op hoe de natuur werkt en gaat uit van samenwerking in plaats van concurrentie. In een ‘blauw businessmodel’ worden er altijd verschillende inkomensstromen gegenereerd, onder anderen door afval / output van het ene proces te gebruiken als input voor een ander proces. De Blauwe Economie stelt zich ten doel banen te creëren en sociaal kapitaal op te bouwen zonder hierbij de (natuurlijke) omgeving te vervuilen of uit te putten.