Blauwzaam 2.0: Duurzaam Door

 

Vanaf de start in 2010 werkt BlauwZaam aan duurzame thema’s. Van 2010-2018 is vooral ingezet op de regionale energietransitie. De 5 jaar (2018-2023) daarna is een concretisering gemaakt naar 4 thema’s. Circulaire Economie; Het Nieuwe Bouwen; Blauw-Groen; en MensEnWerk..

Het zal duidelijk zijn dat de genoemde thema’s nooit los van elkaar kunnen bestaan.
BlauwZaam gaat altijd uit van een integrale aanpak.
Het thema Energie is geen apart thema, maar wordt in alle thema’s meegenomen

In de komende jaren richt BlauwZaam zich op actuele circulaire en duurzame regionale uitdagingen die altijd vanuit integraliteit worden benaderd.
Nieuwe ontwikkelingen die aandacht vragen zijn o.a.: Korte ketens en Circulaire bouw, Klimaatverandering en Water, Duurzaam Toerisme, Bevorderen van Biodiversiteit.