CONVENANTGROEP CIRCULAIR ONDERNEMERSCHAP
 

Het BlauwZaam Symposium VII stond in het teken van het bewust worden van de noodzaak van een circulaire economie en de innovaties die daarmee gepaard gaan. De bevestiging van de intenties werd onderstreept door de ondertekening van het BlauwZaam Convenant Circulair Ondernemen. Meer dan 20 partners van BlauwZaam trekken de komende drie jaar gezamenlijk op om circulaire innovatie binnen hun bedrijven vorm te geven.DOELEN EN RESULTATEN

Doelen:
Het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling door middels een convenant de krachten van zo'n 20 organisaties te bundelen en de transitie naar een circulaire economie versnellen.

Beoogde resultaten 2017 - 2020:
De deelnemers zijn koploper op het gebied van circulair ondernemen. Kennis en ervaring op het gebied van circulair ondernemen is uitgewisseld De deelnemers weten meer van de aspecten van circulair ondernemen. Doelen en indicatoren van primaire bedrijfsprocessen zijn geformuleerd.

Eindresultaat:

De looptijd van het convenant is geëindigd. Deelnemende organisaties hebben wisselende resultaten bereikt. Sommige organisaties hebben stappen weten te zetten, voor andere deelnemers bleek circulair ondernemerschap nog moeilijk te concretiseren. Hoewel we bij de start van het convenant hoopten op meer concrete resultaten, waarderen we de moed en de actieve bijdrage van de deelnemers om samen stappen te zetten naar een circulaire economie. We zijn ervan overtuigd dat het convenant ook zonder echte concrete resultaten daaraan heeft bijgedragen. 

 DEELNEMERS

Deelnemers:

Gerard Zwijnenburg, 3ACP, Nieuwpoort
Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden
Josia Bikker, Architektenburo Bikker BV, Groot-Ammers
Gea van Andel, Balans & Motivatie, Langerak
Rob Luyk, Binder Groenprojecten, Rotterdam
Remco Dupuis, Outfit company wear, Gorinchem
Arie Pols, De Lek Beton / Van Dijk Beton, Groot-Ammers
Jeanette Bijkerk, Gemeente Leerdam, Leerdam
Gemeente Vianen, Vianen
Gemeente Zederik, Zederik

Kees Duijzer, Green4solutions, Gorinchem
Estéban van Zeijl, Hermeta, Asperen
Gerard de Winter, Koncerna, Dordrecht
Tommy van der Giessen, Lumeco, Hendrik Ido Ambacht
Martijn Hol, Meubelmaker HolDesign, Leerdam
Pieter jan de Winter, Nationale Bomenbank, Bleskensgraaf
Aart Bogerd, Samenwerkende Regionale Kringlooporganisaties AV
Mark Timmer, Van der Wal Interieurs, Leerdam
Michael van Hoorne, Van Hoorne Entertainment, Molenaarsgraaf
Lisanne Addink, VerdraaidGoed, Nieuw-Lekkerland
Sjaak Kreeft, Wellantcollege, OttolandAFGERONDE ACTIVITEITEN