LIFE

verbinden van natura 2000 Donkse Laagten met de melkveehouderij

 

Doelen:

Synergie tussen het verduurzamen van de landbouw en het positieve effect hiervan op de natuur

Resultaten:

1.Het Natura 2000-gebied De Donkse Laagten ecologisch veerkrachtig te maken door

2.Een economisch en ecologisch verdienmodel voor boeren te ontwikkelen.

Terug naar Hoe nu verder?


Met o.a.: