DIGITALE WERKPLAATS
kaarten toegankelijk maken voor een breed publiek

 

Doelen:
Het gebruik van big data zal de komende decennia een heel nieuwe dimensie geven aan de wetenschappelijke voorspelling. Daar wil dit initiatief op anticiperen. Ontwikkeling van een werkplaats waarbinnen alle regionale informatie (kaartmateriaal) gestructureerd verzameld zou kunnen worden en toegankelijk zou kunnen worden gemaakt voor vele doelgroepen in de AV (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderwijs).

Lees meer over de digitale werkplaats in de projectkaart.


Resultaten:

Dit project, deze voortzetting van BlauwGroenFundament is ook bedoeld om het netwerk en de projecten van gebiedsdeal 5 te ondersteunen. De KaartViewer brengt kaartlagen bij elkaar in een website. Deze kaartlagen zijn als WMS/WFS/TMS services afkomstig uit verschillende omgevingen. Naast eigen data van je eigen organisatie, is PDOK is een belangrijke leverancier van dit soort services. Met deze kaartviewer maken we helder wat de de resultaten zijn van elk project én wordt de voortgang makkelijker inzichtelijk gemaakt. 

Belangrijkste resultaat is dan ook een toegankelijke website met interactieve kaarten die enerzijds een onderdeel zijn van de gebiedsdeal 5, van de toekomstige Omgevingswet. Én door bewoners. projectleider, ondernemers en onderwijs gebruikt kunnen worden voor onderzoek en initiatieven. 

De KaartViewer brengt kaartlagen bij elkaar in een website. Deze kaartlagen zijn als WMS/WFS/TMS services afkomstig uit verschillende omgevingen. Naast eigen data van je eigen organisatie, is PDOK is een belangrijke leverancier van dit soort services.

geo-platforma5h.nl/kaartviewer/menu/index.html


Activiteiten:
Binnen BlauwGroenFundament zijn we wl begonnen met het bijelkaar brengen van de GIS specialisten van de gemeenten en OZH en WSRL.

  • We willen verder gaan met het kaartmateriaal gestructureerd te verzamelen en toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen.
  • Onderzoek naar de verschillende bronnen van kaartmateriaal; 1ste lijst is klaar!

  • Het ontsluiten van de beschikbare data, aangevuld en gecombineerd met de kennis en ervaring van ondernemers, overheid, onderwijs en burgers;

  • Verbinden van gemeenten/overheden, partijen uit het maatschappelijk middenveld, ondernemers en onderwijs om mede in het kader van de omgevingsvisie hun al bestaande data te combineren (denk aan HANCA,Blauwzaam, Prachtlint, WSRL, RMA, gemeenten)

  • Het vervaardigen van interactieve kaarten e.d.  waarmee we de veranderingen en de gevolgen kunnen visualiseren;

  • Het delen van de uitkomsten met de regio en andere projecten.

  • Een netwerk opbouwen rondom het werken met digitale gegevens (o.a.GIS)