Reinigingsdienst Waardlanden

Waardlanden is er voor alle inwoners

Voor ruim 64.000 huishoudens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zorgt Waardlanden dat zij afval zo goed en eenvoudig mogelijk kunnen scheiden in recyclebare grondstoffen. Ingezamelde grondstoffen gaan via Waardlanden naar gespecialiseerde bedrijven die deze geschikt maken voor hergebruik in diverse productieprocessen en toepassingen; restafval gaat naar moderne verbrandingsinstallaties die energie opwekken. Waardlanden beschikt over moderne vrachtauto’s, veegwagens en personenauto's voor het inzamelen van particulier afval, het reinigen en strooien van wegen en het verwijderen van graffiti.

 

Onze duurzame ambities

Reinigingsdienst Waardlanden is een maatschappelijk bewust reinigingsbedrijf. Wij zetten ons dagelijks in om inwoners in ons verzorgingsgebied te helpen om afgedankte producten en materialen zo goed mogelijk beschikbaar te houden voor hergebruik en recycling, onder meer door hen diverse mogelijkheden en service te bieden om afval en grondstoffen te scheiden.

In ons verzorgingsgebied wordt 68% van het huishoudelijk afval gescheiden. De ambitie is om dit percentage verder te laten stijgen. We halen herbruikbare grondstoffen aan huis op, of in verzamelcontainers in de buurt. Waardlanden heeft vijf afvalbrengstations waar maar liefst meer dan 20 soorten afval kunnen worden gescheiden. Dit is dan geen afval maar een grondstof, want het meeste wordt hergebruikt.

 

Onze organisatie

Reinigingsdienst Waardlanden verzorgt de afval- en grondstoffeninzameling voor de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Bij Waardlanden werken circa 75 mensen.

Waardlanden behartigt de uitvoeringstaken van de gemeenten op het gebied van reiniging, inzameling en verwijdering van afval. Tot deze taak behoort het dagelijks onderhoud en beheer van opstallen, afvalbrengstations en inzamelmiddelen en de zorg voor de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast verzorgt Waardlanden op verzoek van één of meerdere gemeenten de afvalstoffenverwijdering of reiniging, zoals zwerfafval, gladheidsbestrijding, graffitiverwijdering en ongediertebestrijding. Tot slot heeft Waardlanden tot taak het inzamelen en verwijderen van bedrijfsafval.

Waardlanden is een maatschappelijk bewust en sociaal betrokken bedrijf. Wij bieden werk aan mensen van diverse werk- en denkniveaus, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij werken wij nauw samen met de gemeenten en organisaties in ons verzorgingsgebied.

Contact

 

Reinigingsdienst Waardlanden

Boezem 3. 4206 CA Gorinchem

Postbus 555, 4200 AN Gorinchem

01830 – 68 11 11

info@waardlanden.nl

ww.waardlanden.nl