WERELDVOEDSELAVOND

Een verrassende nieuwe kijk op de duurzaamheid van de nederlandse landbouw

 

Op woensdag 16 oktober organiseert de WAV (Werkgroep voor duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) een wereldvoedselavond met als thema:

     EEN VERRASSENDE NIEUWE KIJK OP DE DUURZAAMHEID VAN DE NEDERLANDSE LANDBOUW 

Spreker Meino Smit is akkerbouwer in Drenthe en wetenschapper. Vorig jaar promoveerde hij in Wageningen op een onderzoek naar de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw van 1950 tot 2015. Daaruit blijkt dat in die periode de duurzaamheid sterk afnam. Dit als gevolg van een toename van het gebruik van energie en grondstoffen, een toename van landgebruik en een afname van de hoeveelheid arbeid. Daarbij zijn de opbrengsten minder gestegen dan de input van de hulpmiddelen.

De gevolgen zijn hogere maatschappelijke kosten door milieuvervuiling, afname biodiversiteit en aantasting landschap. Boeren vinden dat ze voor deze zaken meer en meer in het strafbankje geplaatst worden door de overheid en de media. Ze kwamen daarvoor in actie op 1 oktober in Den Haag. Die onvrede is goed te begrijpen maar is zij ook geheel terecht?

De overheid kan namelijk niets doen als de mensen in het land er niet achter staan. Meer en meer mensen maken zich zorgen over de toekomst van onze aarde. Zij veranderen hun leefpatroon. Ze kopen meer lokale en/of biologische producten. De groep vegetariërs wordt elk jaar groter. Vliegschaamte, landschapspijn, deelauto en ontspullen zijn nieuwe Nederlands woorden. Burgers nemen een elektrische auto en investeren alleen of in coöperatief verband in zonnepanelen.

Het lijkt de WAV daarom goed om als agrariërs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de verbinding te zoeken met burgers in de streek. Om samen te kijken naar waar de verbinding verloren is gegaan en hoe we die kunnen herstellen.

Het is een bekend gegeven dat 25 jaar geleden Den Haneker ontstond doordat er plannen waren bij de provincie Zuid Holland voor aankoop van boerenland voor natuurontwikkeling. De oprichters van Den Haneker waren van mening dat natuur ook geïntegreerd  kan worden op het boerenbedrijf en maakten samen met bewoners van de streek daarvoor een plan.

Voor nu zou het ook goed kunnen werken om als burgers en boeren te praten over een schetsontwerp voor de agrarische bedrijven in onze streek in bijvoorbeeld 2040. En daar gezamenlijk aan gaan werken.

Komt allen op 16 oktober 20.00 uur naar de landbouwschool in Ottoland. Meino Smit geeft vanuit zijn onderzoek aan hoe een lage input kringlooplandbouw in Nederland in 2040 eruit ziet die voldoende voedsel produceert, voldoet aan de akkoorden van Parijs en daardoor duurzaam is. Laat je daardoor inspireren en denk mee over de toekomstige landbouw.