ANDERE CIRCULAIRE INITIATIEVEN
 

Circulair notitieblok zet mensen in beweging
Josia Bikker van Architectenbureau Bikker uit Streefkerk, deelnemer aan het project 'Waarde in de Waard', liet door VerdraaidGoed ‘circulaire’ notitieboekjes maken. Deze notitieboekjes bestaan deels uit zijn oude bouwtekeningen. Ook Mourik uit Groot-Ammers heeft eigen notitieboekjes laten maken. Daarin zijn hun oude jaarverslagen verwerkt. Het zijn daarmee echte streekproducten, te meer daar de productie bij hen om de hoek plaatsvindt.

Dit lijkt misschien een kleine stap. Maar beide bedrijven gebruiken deze bedrijfsspecifieke, circulaire notitieblokken om met hun klanten in gesprek te gaan over het belang van circulair bouwen en circulair ondernemen. En zo maken zij de beweging naar een circulaire economie weer een stukje groter. 

Proeftuin kringlooplandbouw van start in Giessenburg
InsectoCycle gaat in samenwerking met kaas- en zuivelboerderij Kuiper in Giessenburg van start met de proeftuin FeedBackFarm. Lees meer over dit initiatief in Het Kontakt