Studenten onderzoeken het opvangen en hergebruiken van hemelwater in onze regio

Mijn naam is Anka Aktas, 21 jaar en ik ben vierdejaarsstudent Landscape and Environment Management aan de Hogeschool Inholland Delft. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig met muziek. Ook hou ik erg van spannende Scandinavische detectives en katten. Voor mijn vierde jaar heb ik gekozen voor de studierichting Stad & Milieu. Ik ben erg geïnteresseerd in de juridische-, maar ook de planvormingkant van deze studierichting. Projecten of opdrachten over klimaatadaptatie (waar je ook een ontwerp bij mag maken!) of vergunningverlening vind ik daarom erg leuk.

Landscape and Environment Management
is een brede opleiding en gaat van ecologie tot vergunningverlening met onderwerpen als bodem, recreatie, planvorming, (her)inrichting van gebieden en natuur. Hierbij zijn er twee keuzerichtingen, namelijk Stad & Milieu en Natuur & Landschap. Stad & Milieu richt zich voornamelijk op de juridische/planvorming/chemische kant van de opleiding. Natuur & Landschap richt zich daarentegen op beheer en inrichting, ecologie en soortenkennis.


Mijn naam is Joost Koopmans, 20 jaar en voor mijn studie Landscape and Environment management hou ik mij met name bezig met de ruimtelijke ordening van de (rand)stedelijke leefomgeving. Met mijn studie richting hoop ik in de toekomst bij te dragen aan duurzame oplossingen voor ruimtelijke uitdagingen als wateroverlast, droogte, woningtekorten en de energie transitie. Naast mijn studie ben ik vooral buiten te vinden tijdens een scoutingactiviteit of op de mountainbike. Bij mijn scoutinggroep geef ik samen met 4 andere vrijwilligers leiding aan een groep kinderen met de leeftijd van 7 tot 11 jaar. Mocht ik niet met scouting of mijn opleiding bezig zijn, dan ben ik wel te vinden te vinden op de mountainbike trials rondom Hoofddorp om mezelf even rust en energie te geven.

Opdracht: Wij hebben de opdracht gekregen te onderzoeken hoe de hemelwaterrecuperatie in het stedelijk gebied van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden er in de toekomst uit zal zien. Hemelwaterrecuperatie is het opvangen en hergebruiken van hemelwater. Nederland kampt met steeds meer extreem weer, waarbij zelfs straten onderlopen door de grote hoeveelheden neerslag. In sommige steden is het daarom een urgent probleem waar snel een oplossing op gevonden moet worden. Dit geldt niet voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Toch wil men voorkomen dat de steden in het gebied in de toekomst wel last krijgt van ondergelopen straten. Wij zullen daarom onderzoeken welke hemelwaterrecuperatiemogelijkheden er zijn en hoe deze het best passen in een toekomstvisie voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Ik ben Joeri Dijkhuizen, 27 jaar en ook vierdejaarsstudent Landscape and Environment Management. Hierbij volg ik de ‘groene kant’ van de opleiding, gericht op natuur en beheer. De pijlers die mij hebben getrokken tot deze opleiding zijn ecologie en duurzaamheid. Ik interesseer me in alles wat leeft en ik voel me verantwoordelijk tot het verduurzamen van de wereld. Dus daar wil ik later werk van maken.Het werk wat ik nu doe naast mijn studie is het sociaal beheer van sportvelden als buurtsportcoach in het Zuiderpark van Rotterdam. Daarbij verhuur ik ook kano’s en verzorg ik kinderfeestjes. Hiermee wil ik een deel van mijn stage in Peru bekostigen.

 Ik zit vaker met mijn hoofd in het buitenland en mijn doel is dan ook om ooit een wereldreis te maken. Maar tot die tijd besteed ik mijn vrije tijd met huiswerk, voetbal, muziek (verzamelen, draaien en dansen), films en bordspelletjes. Wanneer de mogelijkheden zich voordoen ga ik ook graag surfen, bowlen, poolen, kanoën, hiken en mountainbiken.

Opdrachtgevers:
Huib Glerum, Oasen 
Rolia Wiggelinkhuijsen, Stichting BlauwZaam
Ton Schuller, Wellant 
Jenny Schrauwen, Opleider InHolland

Programma: 
2018
6  september  Kickoff in Delft
20 september Concept Plan van Aanpak 
28 september Bezoek aan Gorinchem
                      (afbakening opdracht)
10 oktober     Definitief Plan van Aanpak
november *1  MBO studenten enquêteren
6 december    Expertmeeting in Fort Everdingen 

2019
week 4                  Posterpresentatie
week 5                  Inleveren definitieve versie


november *1  MBO studenten enquêteren

Watermanagement studenten MBO Dordrecht, hebben in samenwerking met HBO-studenten van de opleiding Landscape and Enviroment Management van Hogeschool InHolland,  burgers bevraagd door middel van een enquête. Deze is afgenomen in een deel van Gorinchem (rond Piazza centrum)

Het vraagstuk in het kader van klimaatadaptatie was aangeleverd door het Waterwerkgroep van Blauwzaam en de opdrachtgever is Oasen. Burgers waren bereid om mee te werken en onze studenten hebben meer dan 100 ingevulde vragenlijsten kunnen binnenhalen.

Anka Aktas
Joost Koopmans
Joeri Dijkhuizen
De kick-off (06.09)
Bezoek aan Gorinchem (28.09)