28 maart
Bij: Gebr. Blokland 
Moerbei 5,Hardinxveld-Giessendam
Inloop om 15.30 uur
Gastheren Jan en Jaco Brand
Thema: ontwikkelen en bouwen van duurzaam vastgoed
Verdere informatie volgt