Activiteit Energieconvenant 2

====================================

Bijeenkomst leden Energieconvenant 2

Minimaal 3 x per jaar vergaderen de leden van de werkgroep Energie met hun convenantsleden over de voortgang van het convenant. 

  1. Welke kansen zijn er voor energiebeparing en duurzame energieopwekking?
  2. 10% minder in drie jaar. Hoever is iedereen met het invullen van de milieubarometer? foto cursus
  3. Welke kennis kunnen we delen? welke kennis hebben we nodig?
  4. We willen koploper zijn met duurzaam ondernemen. Wat zijn de kansen?
  5. De regio deelt mee. Informatie over het Blauwzaam Lint.

Onze gastheer Paul Noomen van Wemmers Installatietechniek beantwoordt bovenstaande vragen voor zijn bedrijf. 

Datum:

06 maart 2013

Tijd:

16.00 - 18.00 

Plaats:

Van Beukelaarsweg 1, 2971 VL Bleskensgraaf 

Type:

De bijeenkomst is bedoeld voor leden van Energieconvenant 2. Mocht u interesse hebben als gast de bijeenkomst bij te wonen is dat prima, Graag melden bij de gastheer.

Gastheer Paul Noomen, Wemmers Installatietechniek 

Telefoon 0184691445