Bijeenkomst Beheerconvenant Prachtlint

28 Maart 2019, 13.00 uur 

De focus van deze bijeenkomst is de verdere inrichting en opschaling van ons beheerconvenant zowel kwantitatief als kwalitatief. Bestuurlijk was er afgelopen jaar nogal wat "onrust" in onze regio. Gemeenten zijn samengevoegd, provincies zijn gewisseld. De rust is weergekeerd. Tijd om nieuwe mensen welkom te heten en te ontmoeten uit gemeenten en provincies. Tijd ook om met elkaar de resultaten van alle inspanningen te delen en nieuwe resultaten af te spreken.

 

Het globale programma

13.15   Opening door Rolia van het nieuwe jaar en voorstelrondje

13.30   Gastheer Dick Kerkhof van de NVWVH vertelt zijn droom over Schaapskooi en inrichting VijfHeerenLanden

13.45   Kwantitatieve opschaling: 1ste ronde: Inrichten van de VHL en inrichten van de Zuidrand Alblasserwaard. Esther en Richard lichten de kaarten en opdrachten toe. 

14.30   Pauze en aansluitend excursie door Richard en Dick

15.15   Kwalitatieve opschaling: Toelichting Kleurkeur door Anthonie Stip: 

15.30   Opschaling: 2de ronde inrichting VHL en zuidrand Alblasserwaard

16.15   De balans opmaken en

16.30   Drankje en een hapje

Prachtlint

Het Prachtlint is gegroeid vanuit het initiatief Blauwzaam Lint. Het doel van het Prachtlint is het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint. 

Om dat doel van het Prachtlint te realiseren is op 15 december 2015 een beheerconvenant. afgesloten. Dat BlauwZaam Lint is allang niet meer  alleen van BlauwZaam. Het is inmiddels iets van de streek geworden en iedereen kan eraan  bijdragen. Daarom ging het lint verder onder de naam 'Prachtlint', met een eigen website www.prachtlint.nl

2 x per jaar verzamelen de aangesloten partners van het beheerconvenant zich om de resultaten te bespreken: 

Resultaten 2017 - 2020 : 

  • Het Prachtlint is uitgebreid met nieuwe projecten en nieuwe deelnemers.
  • De bestaande linten en parels worden duurzaam en ecologisch beheerd.
  • Er is meer kleur in de bermen en parels. 
  • De voortgang van de biodiversiteit in het Prachtlint is duidelijk zichtbaar.
  • Het zoeken naar duurzame verdienmodellen en alternatieve innovatieve methoden voor natuurontwikkeling en/of natuurbeheer.
  • Er zijn nieuwe verdienmodellen onderzocht. 
  • Resultaten zijn bekend bij andere werkgroepen en onder de aandacht gebracht bij de partners en de regio.
  • Kennis en ervaring op het gebied van duurzaam ecologisch beheer zijn uitgewisseld. 

 

Leden van de Werkgroep

2015
Huib Glerum van Oasen   
Marien Verwolf Waterschap Rivierenland
Gina Looijenga Provincie Zuid Holland
Ruud de Jong, Willem van Valen Gemeente Molenwaard   
Johan Sterk, Arjan de Winter Gemeente Gorinchem
Rolia Wiggelinkhuijsen/Esther Dijkstra/Richard Slagboom Stichting Blauwzaam
Pieter Jan de Winter Nationale Bomenbank
Anthonie Stip Vlinderstichting
Emile Penn Van der Bijl & Heiermann
Patricia Nienkemper  Gemeente Leerdam
Peter de Groot Biodivers
Ad van Rees den Hâneker
Arie Versluis/Koos Timmer Energiecoöperatie de Knotwilg
Ewout Aaantjes Aantjesprojecten
2017
Dick Kerkhof Natuur-en Vogelwacht Vijfheerenlanden
2018
Jacques Verhagen Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard

 

 

 

Datum:     
28 maart 2019

Tijd:           
13.00 - 16:30

Gastheer:    
Natuur en Vogelwacht Vijfheerenlanden

Waar:         
Schaapskooi NVWVH
Overboeicop 15
4145 NN Schoonrewoerd

Aanmelden:
info@blauwzaam.nl