BBB (Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten)

Elke laatste donderdagmiddag van de maand een BBB (Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst) Lees meer. 

Informatie over duurzaamheidsbeleid van Mourik

Als één van de grootste familiebedrijven van Nederland werken wij aan een duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Dit doen we concreet op de volgende manier:


Mourik is klimaatneutraal in 2035

Mourik is al een aantal jaar gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, maar onze ambities gaan verder.

Wij willen onze bedrijfsvoering klimaatneutraal maken voor 2035. Dit doen we door eerst onze gebouwen en panden te verduurzamen. Daarna gaan we ons wagenpark en materieel CO2 neutraal maken. Als laatste stap maken we ook de uitvoering van onze projecten klimaatneutraal. Op deze manier willen we onze emissies in de keten en sector tot een minimum beperken. Thema's die hierbij horen zijn duurzaam inkopen, circulair ondernemen, energietransitie en ketensamenwerking.

Onze mensen maken het verschil

Ze zijn onze belangrijkste asset: onze mensen, ofwel de Mourik-medewerkers. Door hun vakmanschap realiseren we de mooiste werken met tevreden opdrachtgevers als resultaat. Wij willen dat iedere medewerker het naar zijn zin heeft bij Mourik en veilig zijn werk kan uitvoeren. Vandaar onze basisregel: We doen het veilig of we doen het niet!

Wij zien het als onze plicht om goed voor onze mensen te zorgen. Een prettig en motiverend werkklimaat, ruimte voor talent, duurzame inzetbaarheid en een veilige, gezonde werkomgeving: dat zijn de speerpunten van ons personeelsbeleid. Onze medewerkers zijn betrokken en werken vaak lang voor Mourik. We vieren regelmatig 25- en 40-jarige jubilea!

Om een positieve impact te hebben op de maatschappij - iets wat ons zeer na aan het hart gaat - doen we onder andere aan social return: we nemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Daarnaast geven we dodehoeklessen op basisscholen in de regioís waar we werken, om kinderen bewust te maken van het gevaar van de dode hoek van groot materieel.

Mourik verduurzaamt de infrastructuur van Nederland

Door de klimaatveranderingen stijgt het zeeniveau en moeten we onze kusten extra verdedigen. Mourik begon het gevecht tegen het water al tijdens de watersnoodramp van 1953. Nu maken we Nederland veilig door op duurzame en innovatieve wijze dijken te versterken en te verbeteren. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle Nederlanders droge voeten houden. In januari 2017 wonnen we de InfraTech Innovatieprijs voor het slim en duurzaam versterken van het dijkgebied Kinderdijk-Schoonhovenseveer. Daarna wonnen we in november 2017 de Publieksprijs Waterveiligheid 2017 met het project Verbetering IJsseldijk Gouda.

We werken ook aan het verduurzamen van het Nederlandse wegennetwerk. Dit doen we door bestaande infrastructuur op innovatieve wijze te verduurzamen. Denk aan asfaltmengsels die biobased zijn, volledig circulair, een langere levensduur hebben en een verlaging van de total cost of ownership hebben voor onze opdrachtgevers. Daarnaast geven we ook concrete invulling aan circulariteit door infraprojecten met biobased materialen uit te voeren en materialen circulair in te zetten. Een mooi voorbeeld hiervan is reconstructie van de N272, waarbij we op grote schaal biobased materialen hebben toegepast.

Wij innoveren op het gebied van energieneutraliteit, met als doel de energie voor systemen volledig duurzaam op te wekken en op elkaar af te stemmen. Op deze manier proberen wij concrete invulling te geven aan de energietransitie door asset volledig te verduurzamen. Een mooi voorbeeld is dit het pilotproject 'de Snelbinder' van Provincie Zuid-Holland waar de provincie een innovatief wegdek wilde dat duurzamer is dan traditioneel asfalt. Met behulp van ons innovatieve antivries asfalt hebben we hier concrete invulling gegeven aan de ambities van de opdrachtgever.

Onze gastvrouw: Cora de Groot

Voor deze Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij Cora: infra@mourik.com

- Lees meer over Cora -

William van Niekerk, Algemeen Directeur Mourik Infra.