JAARVERSLAGEN

Jaarverslag en jaarrekening
Het bestuur integreert sinds 2015 de jaarrekening met het jaarverslag. De input hiervoor komt van de projectleiders, werkgroepen, commissies en bestuur. 

Het jaarverslag 2018 van de Stichting BlauwZaam is in de maak en wordt 1 juli gepubliceerd. 

Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013

ANBI-status

De Stichting heeft de ANBI-status. Dit betekent dat je giften die aan onze stichting zijn gedaan of worden gedaan aftrekbaar zijn van de belasting.
Je kunt giften overmaken op ons rekeningnummer NL72RABO01573.06.666 t.n.v. Stichting BlauwZaam te Groot-Ammers. Wij staan  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 53289676
BTW nr. NL8508.25.659.B.01 Indien van Toepassing

Graag maken wij je opmerkzaam op de mogelijkheid om ons werk te steunen door middel van een periodieke gift. Een machtiging hiervoor kan je hier downloaden.

Uiteraard kan je ook contact met ons opnemen via de adresgegevens genoemd op de website en uiteraard via de mail: info@blauwzaam.nl.