Jeroen Liefhebber

Jeroen is de penningmeester.
Meer informatie over onze penningmeester (wij citeren het interview op de site www.mourik.com): 

‘Adjunct-directeur Financieel’ staat op zijn visitekaartje. Jeroen Liefhebber is echter op meerdere vakgebieden actief en vanuit het managementteam medeverantwoordelijk voor het vormgeven en implementeren van compliance binnen Mourik Groot-Ammers.'

“De reputatie van Mourik als betrouwbaar bedrijf moet gewaarborgd blijven,” stelt Jeroen vast in het begin van het gesprek. “Je merkt dat het bedrijf kwetsbaar is als de mededingingsautoriteit NMa een onderzoek instelt naar prijsoverleg, zelfs al wordt geconstateerd dat Mourik geen mededingingswetten heeft overtreden. In deze tijd is het niet genoeg om te zeggen dat je een integer bedrijf bent en ernaar handelt. Dit onderzoek heeft ons ertoe bewogen om dieper in te gaan op het begrip integriteit, om de kernwaarden te formuleren die richting geven aan het handelen van al onze medewerkers en een breed beleid op het gebied van compliance neer te zetten en uit te voeren. Mijn functie als compliance-officer binnen Mourik Groot-Ammers is voornamelijk gericht op het ontdekken en analyseren van integriteitsrisico’s, het adviseren van medewerkers en management over diverse vragen en dilemma’s op dat gebied en erop toezien dat het beleid ook wordt nageleefd.”

Bij twijfel niet inhalen

Integriteit is niet alleen handelen naar regels en wetten, maar vooral ook naar je geweten. Daarom is compliance een must voor iedere onderneming. Hoe voorkom ik dat ik doe wat niet mag? Hoe ga ik op een zorgvuldige manier te werk? Collega’s die met deze vragen worstelen, kunnen bij Jeroen terecht. “Wij geven de kaders voor wat wel en niet mag en letten erop dat specifieke regels en voorschriften worden nageleefd. Binnen deze kaders zie ik het als mijn rol om collega’s die daar behoefte aan hebben, te begeleiden en te helpen. Wij handelen zorgvuldig en hechten veel waarde aan openheid en collegiaal overleg in integriteitskwesties. Twee weten meer dan één, zeker als je twijfelt.”

Balans tussen toezicht en vertrouwen

“Het is absoluut niet onze intentie om een overkill aan controlevoorschriften en regeldruk te creëren,” stelt Jeroen. “De bedrijfscultuur van het familiebedrijf Mourik en loyale medewerkers zijn belangrijke drijvers voor integriteit. Wij willen onze kernwaarden steeds onder de aandacht van onze mensen brengen zodat er een soort mindset ontstaat waarin geen ruimte is voor twijfel over ethiek of zakelijke morele dilemma’s.” Daarbij zijn leertrajecten en trainingen in alle lagen van de organisatie onmisbaar. Integriteitsworkshops en toolboxen voorzien in deze behoefte. “Een bedrijf is ‘in control’ als normen en waarden worden gerespecteerd, ” daar is Jeroen stellig van overtuigd. Alleen bedrijven met een morele handelswijze hebben toekomst. Compliance is dan een soort navigatiesysteem dat ons helpt om de route naar de toekomst te bepalen en aan te houden.

En zijn linkedIn profiel